INGKA Centres logotype

Informácie o tomto oznámení o ochrane osobných údajov

Vieme, aké dôležité je pre vás pochopiť, ako používame vaše údaje. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov upravuje, ako a prečo zhromažďujeme, ukladáme, spracovávame a zdieľame vaše osobné údaje, keď používate túto webovú stránku. Čo sa týka vašich osobných údajov, vždy budeme vyvíjať maximálne úsilie, aby sme pri kontakte s vami boli transparentní.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám tiež vysvetlí, aké sú vaše práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré nám poskytujete. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo vašich práv vyplývajúcich z neho, kontaktujte:

Adresa: Ingka Centres Holding BV, Bargelaan 20, 2333CT Leiden, Holandsko

E-mail: ingkacentres.privacy.gl@ingka.com

Sme spoločnosť Ingka Centers Holding BV („Ingka Centers“) a adresa nášho sídla je Bargelaan 20, 2333CT Leiden, Holandsko. Sme súčasťou spoločnosti Ingka Group, čo znamená, že nás v konečnom dôsledku vlastní spoločnosť Ingka Holding BV. Spoločnosť Ingka Centres je „správcom údajov“ akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás môže zhromažďovať, spracúvať a uchovávať, pokiaľ vám neoznámime niečo iné.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a na čo ich používame?

Vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránke môžeme používať na niekoľko účelov:

Odpoveď na dopyt, ktorý ste zadali prostredníctvom nášho webového formulára

Ak nám zadáte dopyt prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke, budeme zhromažďovať vami poskytnuté osobné údaje, ako je vaše krstné meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, na účely komunikácie s vami v súvislosti s týmto dotazom.

Údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na uskutočnenie tejto komunikácie.

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je náš legitímny záujem vedieť, kto ste, keď odošlete žiadosť, aby sme vás mohli kontaktovať a vyriešiť váš dopyt.

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite webovú stránku alebo aplikáciu. Účelom súborov cookie je zabezpečiť, aby bol váš zážitok z prehliadania našej stránky čo možno najplynulejší, a pamätajú si vaše preferencie, takže nemusíte opakovane zadávať vaše údaje. Umožňujú nám tiež optimalizovať spôsob fungovania našej stránky a s vaším súhlasom zobrazovať relevantné reklamy alebo vám posielať ponuky a odporúčania produktov.

Existujú rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie pochádzajú priamo z našej webovej stránky a iné pochádzajú od tretích strán, ktoré umiestňujú súbory cookie na našu stránku. Všetky údaje zhromaždené prostredníctvom nami umiestnených súborov cookie tiež ďalej spracúvame. Súbory cookie tretích strán buď zhromažďujú údaje v našom mene (napríklad ako analytici alebo iní poskytovatelia technických služieb), alebo tiež zhromažďujú údaje na svoje vlastné účely (napríklad súbory cookie sociálnych sietí).

Súbory cookie môžu byť vo vašom prehliadači alebo zariadení uložené rôzne dlhú dobu. Súbory cookie relácie sa odstránia z vášho počítača alebo zariadenia po zatvorení webového prehliadača. Trvalé súbory cookie zostanú uložené vo vašom počítači alebo zariadení, kým nebudú odstránené alebo kým nedosiahnu dátum vypršania svojej platnosti.

Môžete tiež zmeniť nastavenia prehliadača, ktoré sa vzťahujú na všetky vami navštívené webové stránky. Rôzne prehliadače vám sprístupňujú rôzne ovládacie prvky. Prehliadač vám spravidla ponúkne možnosť kedykoľvek prijať, odmietnuť alebo vymazať súbory cookie alebo súbory cookie od poskytovateľov, ktoré používajú vlastníci webových stránok, t.j. súbory cookie tretích strán, alebo súbory cookie z konkrétnych webových stránok. Webová stránka každého prehliadača musí obsahovať pokyny, ako to urobiť.

Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Ak chcete centrálne ovládať reklamné súbory cookie tretích strán, pozrite si: https://www.youronlinechoices.com/

Ak zablokujete súbory cookie na našej webovej stránke, môže sa stať, že nebudete mať prístup do určitých oblastí našej webovej stránky a niektoré funkcie a stránky nebudú fungovať obvyklým spôsobom.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Nikdy nebudeme predávať žiadne z vašich osobných údajov tretej strane. Aby sme vám však mohli poskytovať naše služby, môžeme zdieľať vaše osobné údaje s našimi dodávateľmi, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať webovú stránku a/alebo spoločnosťami skupiny, ako je uvedené nižšie. Vždy, keď budeme zdieľať vaše osobné údaje, zavedieme opatrenia, ktoré budú vyžadovať od týchto organizácií, aby vaše údaje uchovávali v bezpečí a zaistili, že vaše osobné údaje nebudú používať na svoje vlastné marketingové účely.

Spoločnosti skupiny

Sme oprávnení zdieľať osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, s inými spoločnosťami v rámci spoločnosti Ingka Group, v rámci ktorej nám tieto ďalšie spoločnosti poskytujú služby alebo s nami zdieľajú rôzne operácie a obchodné procesy (napríklad Ingka Centers Španielsko alebo Ingka Centers Poľsko). Budeme to robiť, pretože je to v našom legitímnom záujme.

Prenos vašich osobných údajov mimo EHP

Možno budeme musieť preniesť vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napríklad do Číny, a to za nasledujúcich okolností:

 • Ak ste požiadali o službu, ktorú poskytuje jedna z našich spoločností v skupine, ktorá sídli mimo EHP; alebo

 • Ak pracujeme s dodávateľom, ktorý spracúva niektoré osobné údaje mimo EHP.

V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby akýkoľvek prenos vašich osobných údajov do krajín mimo EHP podliehal primeraným zárukám, akoby boli spracovávané v rámci EHP a podľa hlavných zásad stanovených v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

Vaše práva

Máte viacero práv týkajúcich sa vašich osobných údajov a toho, čo sa s nimi stane. Máte právo:

 • na spracovanie vašich údajov spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom;

 • be informed about how your personal data is being used, an example being this Privacy Notice;

 • byť informovaní o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú, napríklad týmto Oznámením o ochrane osobných údajov;

 • na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame;

 • požadovať od nás opravu akýchkoľvek chýb vo vašich osobných údajoch;

 • požadovať, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a to v určitých situáciách, keď neexistuje primeraný dôvod na to, aby sme vaše údaje naďalej spracúvali;

 • požadovať, aby sme vaše osobné údaje previedli na vás alebo iného poskytovateľa služieb v jednoduchom štruktúrovanom formáte;

 • kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

 • podať námietku v určitých iných situáciách proti nášmu ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov; a

 • inak obmedziť alebo dočasne zastaviť naše spracovanie vašich osobných údajov za určitých okolností.

Máte tiež právo podať sťažovať na naše používanie vašich osobných údajov miestnemu orgánu na ochranu osobných údajov, ale budeme vám vďační, ak nás najskôr kontaktujete, aby sme sa mohli pokúsiť vyriešiť vaše obavy priamo my.

Bezpečnosť a uchovávanie vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Implementovali sme rôzne stratégie, kontroly, zásady a opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť vašich údajov a podrobne ich sledovali. Vaše údaje chránime pomocou šifrovacích techník a používame ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako napríklad brány firewall a ochranu heslom. To znamená, že vaše údaje sú chránené a prístupné iba pre tých spolupracovníkov, ktorí ich potrebujú na vykonávanie svojich pracovných povinností. Zaisťujeme tiež, aby v našich budovách boli zavedené prísne fyzické kontroly, ktoré obmedzia prístup k vašim osobným údajom tak, aby tieto boli chránené.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vo všeobecnosti budeme vaše osobné údaje uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na účely opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. To znamená, že doby uchovávania sa budú primárne líšiť v závislosti od typu údajov a dôvodu, prečo ich máme.

Máme zavedené postupy týkajúce sa našich dôb uchovávania, ktoré neustále kontrolujeme, pričom berieme do úvahy naše dôvody pre spracúvanie vašich osobných údajov a právny základ ich spracúvania.

Zmeny v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať a akékoľvek aktualizácie umiestnime na túto webovú stránku.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované dňa 12.22.2020.