INGKA Centres logotype
Background_ingvar-kamprad

Máme pre vás krásny príbeh

V roku 1943 založil skvelý podnikateľ menom Ingvar Kamprad malú spoločnosť v okrese Småland v južnom Švédsku. Nazval ju IKEA a dúfal, že mu pomôže naplniť jeho víziu: „vytvoriť lepší každodenný život pre veľa ľudí“.

S tým, ako sa spoločnosti darilo, otváral Kamprad ďalšie a ďalšie obchody po celej krajine, pričom nábytok sa stal jadrom jeho podnikania. Ale čoskoro zistil, že ak by chcel naplniť svoju víziu, mohol by robiť ešte oveľa viac.

A tak v roku 1973 postavil vedľa existujúceho obchodu IKEA v Sundsvallu vo Švédsku obchodné centrum. Nápad obsahoval myšlienku, že to povedie nielen k vyššej návštevnosti v obchodnom dome, ale že to tiež pomôže spolupráci s inými partnermi a posilní dopyt. S tým, ako rástol dopyt po ďalších obchodných centrách, začalo byť jasné, že sa bude rozvíjať ďalšia obchodná činnosť spojená so značkou IKEA.

A to je moment, kedy sme prišli na pomoc my. Od malého centra v Sundsvallu (ktoré je mimochodom stále na rovnakom mieste a darí sa mu dobre) sme prešli dlhú cestu. Po veľkom úspechu vo Švédsku sme v 90. rokoch minulého storočia vybudovali naše prvé centrá v Poľsku. Potom nasledovali ďalšie európske krajiny až po naše posledné otvorené centrum v Chorvátsku v roku 2018. V roku 2002 sme expandovali do Ruska a v roku 2014 do Číny.

Počas všetkých tých rokov sme nepoužívali vždy jeden jediný názov, jednotným subjektom sme sa stali až v roku 2015. Jedna vec je však istá: dnes sme Ingka Centres a stále tvrdo pracujeme na tom, aby sme zlepšovali každodenný život pre čo najviac ľudí.

Prezri si naše portfólio

Spolupatričnosť

Spolupatričnosť leží v samotnom srdci našej kultúry. Keď si navzájom dôverujeme, podporujeme sa a spoločne sa pri tom bavíme, sme silní.

Ochota prijímať a delegovať zodpovednosť

Veríme v podporu ľudí. Delegovanie a prijímanie zodpovednosti sú spôsoby, akými sa možno rozvíjať a rásť. Vzájomná dôvera, pozitívne myslenie a napredovanie inšpirujú každého, aby prispel k nášmu rozvoju.

Starostlivosť o ľudí a planétu

Chceme byť hybnou silou podnecujúcou zmeny k lepšiemu. Máme možnosti a zdroje výrazne a dlhodobo vplývať na dnešný svet aj budúce generácie.

Odlišnosť, ktorá má zmysel

Nie sme ako iné spoločnosti. A ani takí nechceme byť. Radi spochybňujeme existujúce riešenia, myslíme netradičnými spôsobmi, experimentujeme a nebojíme sa robiť chyby – vždy z dobrého dôvodu.

Hospodárnosť

Čo najviac ľudí by malo mať prístup k množstvu priestorov, zariadení a služieb. Neustále kladieme výzvy sami sebe aj druhým, aby sme dokázali premeniť menej na viac a neobmedzili pritom kvalitu, funkčnosť, trvalú udržateľnosť či dizajn.

Vedenie príkladom

Líderstvo vnímame ako čin, nie ako pozíciu. Ešte viac ako zručnosti a skúsenosti nás zaujímajú hodnoty ľudí. Ľudí, ktorí sa držia svojich zásad a idú príkladom. Dôležité je dostať zo seba i z ľudí okolo nás to najlepšie.

Jednoduchosť

Jednoduchý, priamy a skromný spôsob života je súčasťou dedičstva Smålandu. Jednoduchosť znamená byť samým sebou a zostať nohami na zemi. Sme neformálni, pragmatickí a byrokraciu považujeme za svojho najväčšieho nepriateľa.

Snaha o obnovu a zlepšenie

Neustále hľadáme nové a lepšie spôsoby napredovania. Čokoľvek dnes robíme, zajtra to dokážeme urobiť o trochu lepšie. Hľadanie riešení takmer nemožných úloh je súčasťou nášho úspechu a zdrojom inšpirácie pre ďalšie výzvy.

Background_illustration