INGKA Centres logotype
Sustainability_Main Banner

Pidetään huolta yhteisestä maailmastamme

Yhteinen IKEA-visiomme on luoda parempi arki meille tavallisille ihmisille. Uskomme, että jokaisen arki on parempi, jos elämme kestävästi.

Haluamme tehdä osamme luomalla kokoontumispaikkoja, joilla on myönteinen vaikutus ihmisiin, yhteisöihin ja ympäristöön. Tavoittelemme tasapainoista taloudellista kasvua, haluamme saada aikaan myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa, panostamme ympäristönsuojeluun ja pyrimme käyttämään uusiutuvia luonnonvaroja.

Haluamme aina ajatella pitkällä aikavälillä, jotta voimme vastata ihmisten nykyisiin tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omat tarpeensa.

"Pidetään huolta yhteisestä maailmastamme, koska se on paikka, jossa tapaamme ystäviämme, vietämme aikaa perheemme kanssa ja toimimme yhteisöjemme jäseninä. Maailma tarvitsee meidän apuamme enemmän kuin koskaan ennen."

Family gardening

Olemme matkalla kohti kestävämpää liiketoimintaa. Osana tätä tavoitetta on siirtyä kokonaan vihreän sähkön käyttöön kaikissa rakennuksissamme vuoteen 2025 mennessä ja uusiutuvan energian käyttöön lämmityksessä ja jäähdytyksessä vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen People & Planet Positive -strategia

Olemme tunnistaneet kolme merkittävää haastetta, jotka vaikuttavat maailmaan ja liiketoimintaamme:

  • Ilmastonmuutos: ei enää pelkkä kaukainen uhkakuva, vaan täyttä totta – ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista.

  • Kestämätön kulutus: Vuoteen 2030 mennessä lähes puoli miljardia ihmistä siirtyy keskiluokkaan. Kulutamme jo nyt enemmän luonnonvaroja kuin maapallo kykenee tuottamaan, joten keskiluokan kasvu nostaa kestävän kehityksen entistä tärkeämpään asemaan.

  • Epätasa-arvo: Joka vuosi suuri määrä ihmisiä pääsee eroon köyhyydestä, mutta samaan aikaan monien tulotaso on edelleen erittäin alhainen. Sukupuolten tasa-arvo ei ole vielä toteutunut, ja monilta ihmisiltä kielletään edelleen perusoikeudet ja tasavertaiset mahdollisuudet.

Vastauksena näihin kolmeen haasteeseen olemme tunnistaneet kolme painopistealuetta, joiden avulla voimme toteuttaa visiomme ja vaikuttaa positiivisesti ihmisiin ja ympäristöön:

Kannustaminen terveellisempään ja kestävämpään arkeen

Tarjoamme kokoontumispaikkojemme kautta kokemuksia ja palveluja, jotka inspiroivat ja kannustavat miljoonia ihmisiä kohti parempaa, kestävämpää, terveellisempää ja onnellisempaa elämää – ja samalla autamme ihmisiä ymmärtämään luonnonvarojen rajallisuuden. Yhdessä vuokralaistemme ja kumppaneidemme kanssa haluamme tehdä terveellisestä ja kestävästä elämästä houkuttelevan ja edullisen vaihtoehdon, joka on mahdollisimman monen ulottuvilla.

Liiketoiminnan ilmastomyönteisyys

Pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää sekä edistämään ilmastomyönteisyyttä kaikessa toiminnassamme. Kokoontumispaikkojemme on heijasteltava kestävää kehitystä tehokkaan, innovatiivisen ja älykkään suunnittelun ja käytön kautta. Jokainen uusi kokoontumispaikka on suunniteltava ja varusteltava mahdollisimman kestäväksi paikallisessa kontekstissa.

Avoimuus ja oikeudenmukaisuu

Haluamme luoda kokoontumispaikkoja, jotka ovat yhteisön sydän. Toimimme yhteistyökumppanina ratkaisuissa, jotka vastaavat paikallisia tarpeita ja mahdollisuuksia – niin tuemme parhaiten samalla omaa liiketoimintaamme kuin paikallista yhteisöäkin. Tavoitteenamme on olla suvaitsevainen ja kunnioittaa erilaisuutta. Tarjoamalla ihmisarvoisen ja merkityksellisen työpaikan ja osallistumalla positiiviseen muutokseen yhteisöissä, joissa toimimme, autamme luomaan oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan.

Tarinamme

Ympäristöystävällisempi tapa tehdä ostoksia

MEGA Nizhny Novgorod (Venäjä) loi naapureineen uuden tavan yhdistää ostaminen ja… ei-ostaminen.