INGKA Centres logotype

Dbamy o największe miejsce spotkań, które wszyscy dzielimy

Nasza wspólna wizja w IKEA inspiruje nas do tworzenia lepszych warunków codziennego życia wielu ludzi. Wierzymy, że to życie jest naprawdę lepsze, gdy prowadzi się je w sposób zrównoważony.

Chcemy wnieść swój wkład i poprzez nasze miejsca spotkań wywierać pozytywny wpływ na ludzi, społeczności i naszą planetę. Wierzymy, że kluczem do tego jest zrównoważenie wzrostu gospodarczego i pozytywnego wpływu społecznego z ochroną i odnową środowiska.

Oznacza to, że zawsze myślimy długofalowo – aby móc sprostać dzisiejszym potrzebom ludzi bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich własnych potrzeb.

„Nasza planeta jest największym miejscem spotkań, jakie wszyscy dzielimy – miejscem, w którym spotykamy naszych przyjaciół, rodziny i społeczności wokół nas. I potrzebuje nas teraz bardziej niż kiedykolwiek”.

Family gardening

Właśnie nabieramy rozpędu na drodze do stania się bardziej zrównoważonymi we wszystkim, co robimy. Z tego powodu postawiliśmy sobie za cel zasilanie wszystkich naszych budynków na całym świecie elektrycznością pozyskiwaną wyłącznie ze źródeł odnawialnych już od 2025 roku, a od 2030 roku także ich ogrzewanie i chłodzenie przy stuprocentowym udziale energii odnawialnej.

Nasza strategia People & Planet Positive

Zidentyfikowaliśmy trzy główne wyzwania dla naszego świata i naszej działalności:

  • Zmiany klimatyczne: to już nie odległe zagrożenie, ale widoczna rzeczywistość. Wierzymy, że zmiany klimatyczne są jednym z największych wyzwań stojących przed ludzkością.

  • Niezrównoważona konsumpcja: do 2030 r. prawie pół miliarda nowych ludzi znajdzie się w klasie średniej. W świecie, który już teraz wykorzystuje nadmierne ilości zasobów, ten nowy segment klientów wywiera na planetę jeszcze większą presję.

  • Nierówności: co roku duża liczba ludzi wychodzi z ubóstwa. Jednocześnie wielu wciąż boryka się z bardzo niskimi dochodami. Równość płci jest daleka od rzeczywistości, a wielu ludziom nadal odmawia się podstawowych praw i równych szans.

W odpowiedzi na te trzy wyzwania zidentyfikowaliśmy trzy odpowiadające im obszary, które pomogą nam zrealizować naszą wizję i wywrzeć pozytywny wpływ na ludzi i planetę:

Inspirowanie ludzi do zdrowego i zrównoważonego życia oraz umożliwianie im go

Za pośrednictwem naszych miejsc spotkań zaoferujemy doświadczenia i usługi, które zainspirują miliony ludzi i umożliwią im lepsze, bardziej zrównoważone, zdrowsze i szczęśliwsze życie – a wszystko to na miarę zasobów naszej planety. Razem z naszymi najemcami i partnerami chcemy, aby zdrowe i zrównoważone życie było pożądanym wyborem, atrakcyjnym, dostępnym i przystępnym cenowo dla jak największej liczby osób.

Pozytywne oddziaływanie naszej działalności na klimat

Będziemy wnosić wkład w budowę społeczeństwa niskoemisyjnego, dążąc do zerowej ilości odpadów i pozytywnego wpływu naszej działalności na klimat. Nasze miejsca spotkań powinny odzwierciedlać ideę zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie wydajnych, innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań i działań. Każde nowe miejsce spotkań powinno być zlokalizowane, zaprojektowane, wyposażone, uruchomione i obsługiwane tak, aby było jak najbardziej zrównoważone w kontekście lokalnym.

Sprawiedliwość i integracja

Jesteśmy po to, aby tworzyć miejsca spotkań, które stają się sercem społeczności. Będziemy w partnerski sposób odpowiadać na lokalne potrzeby oraz wykorzystywać pojawiające się szanse, aby wspólnie rozwijać naszą działalność i lokalną społeczność. Chcemy być otwarci i szanować różnice. Zapewniając godne i znaczące zatrudnienie oraz przyczyniając się do pozytywnych zmian w społecznościach, w których jesteśmy obecni, możemy odegrać naszą rolę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.

Nasze historie