INGKA Centres logotype

Od pracoviska ku skvelému miestu pre prácu

Campus Río RÍO Shopping Valladolid, Spain

Nákupné centrum RÍO Shopping, ktoré sa nachádza v Arroyo de la Encomienda (Valladolid, Španielsko), je pomerne veľké centrum, v ktorom pracuje 2000 zamestnancov.

Vytvárať zmysel pre súdržnosť a komfort medzi všetkými spolupracovníkmi je skvelý spôsob, ako začať cestu, ktorá môže transformovať naše priestory z tradičných obchodných centier na inovatívne meeting places.

V RÍO Shopping Centre s týmto zámerom zorganizovali od februára do augusta 2018 veľkú akciu, ktorá pozostávala z mesačných inšpiratívnych školiacich podujatí pre všetkých svojich spolupracovníkov, vrátane zamestnancov v obchodnom dome IKEA, spolupracovníkov ochodných partnerov a v neskoršom štádiu aj vrátane celej miestnej komunity.

Celé to začalo prieskumom nazvaným El Estirón, (španielsky „veľký strečing“), ktorý sa dotýkal všetkých, ktorí v centre RÍO Shopping pracujú. Cieľom bolo zistiť, ako sa ľudia pracujúci pre RÍO Shopping cítia.

Jedným z významných výsledkov prieskumu bolo všeobecné želanie rozvíjať seba aj svoj tím tak, aby bol lepšie pripravení na stretnutie s klientom. Od bezpečnostných pracovníkov cez upratovací personál až po predavačov, všetci zamestnanci prichádzajú denne do kontaktu so zákazníkmi na rôznych úrovniach. Mnohí mali teda pocit, že vzťahy so zákazníkmi sú dôležitým bodom, od ktorého možno začať.

A tak bola uvedená do života iniciatíva Campus RÍO.

Náš tím v RÍO Shopping Centres v spolupráci so školiacimi odborníkmi naplánoval a implementoval šesť mesačných stretnutí, ktoré sa konali v jednom z kín v centre RÍO Shopping. Témy siahali od rozvíjania talentov cez spôsoby ovplyvňovania druhých až po optimalizáciu tímovej práce v prostredí spolupráce.

Po úspešnom prvom školiacom stretnutí vo februári bol zvyšok jednotlivých stretnutí otvorený pre všetkých – vrátane zákazníkov a návštevníkov – na podporu tých, ktorí by prípadne mohli hľadať prácu alebo sa len chcú niečo dozvedieť a rozvíjať sa.

„Odporúčam tieto kurzy každému, kto chce urobiť dôležité zmeny vo svojom živote, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, a potrebuje k tomu trocha popostrčiť.“

 Daniel, spolupracovník majiteľov

Campus Rio_Mario-Barros

„Iniciatívy ako El Estirón a Campus RÍO sú pre nás zásadné v tom, aby sme vytvárali jedinečnú kultúru a jednotnú víziu pre naše meeting place. Zapojením mnohých ľudí vrátane našich zákazníkov a všetkých, ktorí tu pracujú, vytvoríme spoločne pocit spolupatričnosti a RÍO Shopping sa stane ešte výraznejšou súčasťou komunity.“ Mario Barros, manažér RÍO Shopping

Naše príbehy o spoločnej tvorbe