INGKA Centres logotype

Od miejsca pracy do fantastycznego miejsca pracy

Campus Río RÍO Shopping Valladolid, Spain

W znajdującym się w Arroyo de la Encomienda (Valladolid, Hiszpania) centrum handlowym RÍO Shopping pracuje 2000 osób.

Budowanie poczucia wspólnoty i tworzenie przyjaznej atmosfery wśród pracowników to świetny punkt wyjścia na drodze do przeobrażenia tradycyjnego centrum handlowego w innowacyjne meeting place.

Dlatego też centrum RÍO Shopping zorganizowało duże wydarzenie, które trwało od lutego do sierpnia 2018 r. W ramach tej inicjatywy co miesiąc odbywały się inspirujące sesje coachingowe skierowane do wszystkich pracowników, w tym pracowników lokalnego sklepu IKEA, i współpracowników najemców. Na późniejszym etapie do uczestnictwa zaproszono również przedstawicieli lokalnej społeczności.

A wszystko zaczęło się od ankiety El Estirón (co można przetłumaczyć jako „szybki wzrost”), do wypełnienia której zaproszono wszystkich tych, którzy uważają RÍO Shopping za swoje miejsce pracy. Celem ankiety było poznanie ich opinii na temat pracy w RÍO Shopping.

Jednym z obszarów rozwoju, który często wymieniano w ankiecie – zarówno w odniesieniu do osób indywidualnych, jak i zespołów – była lepsza obsługa klienta. Każdego dnia wszyscy pracownicy – od ochrony, przez zespół sprzątający, po sprzedawców w sklepach – mają kontakt z klientami i dla wielu z nich jest to bardzo ważna kwestia.

Tak właśnie zrodziła się inicjatywa Campus RÍO.

Zespół RÍO Shopping we współpracy ze specjalistami w dziedzinie coachingu zaplanował i wdrożył sześć comiesięcznych sesji, które odbyły się w jednym z kin RÍO Shopping. Tematyka obejmowała rozwój talentów, wywieranie wpływu na innych oraz optymalizację pracy we wspólnym środowisku.

Po pierwszej lutowej sesji coachingowej, która okazała się ogromnym sukcesem, pozostałe sesje udostępniono dla wszystkich – również dla klientów i odwiedzających. Ich celem było okazanie wsparcia osobom poszukującym pracy lub chcącym się rozwijać.

„Gorąco polecam te kursy wszystkim tym, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu i wyjść poza strefę komfortu, a potrzebują do tego zachęty”.

 Daniel, współpracownik najemcy

Campus Rio_Mario-Barros

„Inicjatywy pokroju El Estirón oraz Campus RÍO to fundament, na którym budujemy spójną kulturę i wizję dla naszych meeting places. Poprzez angażowanie wielu ludzi – w tym również naszych klientów i wszystkich pracowników – wspólnie stworzymy poczucie przynależności, a centrum RÍO Shopping stanie się jeszcze ważniejsze dla lokalnej społeczności”. Mario Barros, dyrektor centrum handlowego RÍO Shopping

Nasze historie o współtworzeniu