INGKA Centres logotype

Om denna integritetspolicy

Vi vet hur viktigt det är för dig att förstå hur vi använder dina uppgifter. I den här integritetspolicyn beskriver hur och varför vi samlar in, lagrar, behandlar och delar dina personuppgifter när du besöker ingkacentres.com. Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att vara tydliga med hur vi behandlar dina personuppgifter.

I den här integritetspolicy beskriver vi också vilka rättigheter du har i förhållande till de personuppgifter du ger oss. Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller dina rättigheter ber vi dig kontakta oss på:

Adress: Ingka Centres Holding BV, Bargelaan 20, 2333CT Leiden, Netherlands

E-post: ingkacentres.privacy.gl@ingka.com

Vi är Ingka Centres Holding BV (“Ingka Centres”) och vår registrerade adress är Bargelaan 20, 2333CT Leiden, Nederländerna. Vi är en del av Ingka Group, vilket innebär att vi ytterst ägs av Ingka Holding BV. Ingka Centres är ”personuppgiftsansvarig” för alla personuppgifter som samlas in, behandlas och lagras om dig, såvida vi inte informerar dig om annat.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur används de?

Vi använder personuppgifter som samlats in via den här webbplatsen för flera ändamål:

För att svara på en förfrågan som du har skickat in via vårt webbformulär

Om du skickar en förfrågan till oss via kontaktformuläret på den här webbplatsen samlar vi in de personuppgifter du skickar in, till exempel ditt för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress, för att kommunicera med dig i avseende din fråga.

Uppgifterna kommer att lagras under så lång tid som är nödvändig för att hantera ditt ärende.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är intresseavvägning, där vi har ett berättigat intresse att veta vem du är när du skickar en förfrågan så att vi kan kontakta dig för att besvara densamma.

Cookies

För att denna webbsida ska fungera ordentligt placerar vi ibland små datafiler som kallas cookies på din enhet. De flesta stora webbsidor gör också det.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som en webbsida sparar på din dator eller mobilenhet när du besöker webbsidan. Det gör det möjligt för webbsidan att komma ihåg dina åtgärder och preferenser (såsom inloggning, språk, teckensnittstorlek och andra inställningar) över en tidsperiod, så att du inte behöver skriva in dem igen när du kommer tillbaka till webbsidan eller bläddrar från en sida till en annan.

Hur använder vi cookies?

När du besöker Ingka Centres webbsida, samlas information (t.ex. typ av webbläsare och operativsystem som används, domännamn från webbsidan du kom ifrån, antalet besök, genomsnittlig tid som spenderas på webbsidan, vilka sidor som besökts) automatiskt in (d.v.s. inte genom registrering) och sparas med syftet att följa webbsidornas attraktivitet och för att förbättra prestanda och/eller innehåll. Insamlingen av sådan information görs genom användningen av “cookies” och andra teknologier för att hjälpa oss att förstå och visa vilka delar av webbsidan som är populära, vart våra besökare går och hur lång tid de spenderar där. En cookie består av information som skickas från en webbserver till en webbläsare, och sparas av webbläsaren. Informationen skickas tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en webbsida från servern. Detta gör det möjligt för webbservern att identifiera och spåra webbläsaren. De cookies som används av Ingka Centres är tekniska cookies som behövs för att kunna studera trafikmönster, vilka används för att anpassa din upplevelse och tillhandahålla mer bekvämlighet varje gång du interagerar med oss.

När du besöker en av Ingka Centres webbsidor, kommer du att få frågan om att acceptera cookies. Om du trycker på knappen ”Acceptera”, samtycker du till användningen av cookies på webbsidan. Om du väljer att inte acceptera cookies eller om du har cookies inaktiverade, kommer du att fortsätta att ha exakt samma tillgång till vår webbsidas innehåll som med cookies accepterade eller aktiverade. Det kommer endast att resultera i något mindre exakta användningssiffror för Ingka Centres interna rapporter. Vänligen observera att även om du har accepterat cookies kan du alltid ändra dig genom att senare rensa webbläsaren från alla cookies. Du kommer att bli ombedd att acceptera cookies igen nästa gång du besöker webbsidan och du kan då välja om du vill acceptera eller inte.

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbsida. Google Analytics samlar information om användningen av webbsidan med hjälp av cookies. Den information som samlats avseende vår webbsida används för att skapa rapporter om användningen av vår webbsida. Googles integritetspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy.

Hur man kontrollerar cookies

Du kan kontrollera och/eller radera cookies som du önskar - för detaljer, se www.aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din dator och du kan ställa in de flesta webbläsare för att förhindra att de placeras. Om du gör det måste du dock manuellt justera vissa inställningar varje gång du besöker en webbsida och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part. För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som hjälper oss att driva webbplatsen och/eller andra bolag inom Ingka Group, som beskrivs nedan. När vi delar dina personuppgifter kräver vi att de bolag som tar emot uppgifterna håller dina uppgifter säkra och vi säkerställer också att de inte använder dina personuppgifter för sina egna marknadsföringsändamål.

Koncernbolag

Vi kan dela dina personuppgifter med andra bolag i Ingka Group om de tillhandahåller tjänster till oss eller om vi utför viss verksamhet gemensamt (som t.ex. Ingka Centres Spanien eller Inga Centres Polen). Vi göra detta med stöd av intresseavvägning.

Överföring av dina personuppgifter utanför EES

Vi kan i vissa fall behöva överföra dina personuppgifter till mottagare utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till exempel Kina, under följande omständigheter:

 • om du har efterfrågat en tjänst som utförs av något av våra koncernbolag utanför EES; eller

 • när vi arbetar med en leverantör som behandlar en del av personuppgifterna utanför EES.

I sådana fall kommer vi att se till att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EES omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, som om de behandlades inom EES, och enligt de vägledande principerna i denna integritetspolicy.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om detta.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter avseende dina personuppgifter och hur de behandlas. Du har rätt att:

 • få dina uppgifter behandlade på ett rättvist, lagligt och transparant sätt;

 • bli informerad om hur dina personuppgifter används, exempelvis genom denna integritetspolicy;

 • få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig;

 • begära att vi rättar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter;

 • begära att vi raderar personuppgifter om dig i vissa situationer när det inte finns någon legitim anledning för oss att fortsätta behandla dem;

 • begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller en annan tjänsteleverantör i ett enkelt och strukturerat format;

 • när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål;

 • invända mot automatiserat beslutsfattande som ger rättsliga effekter som rör dig eller påverkar dig på ett liknande sätt;

 • i vissa andra situationer invända mot vår fortsatta behandling av dina personuppgifter; och

 • i övrigt begränsa eller tillfälligt stoppa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Du har också rätt att lämna in klagomål om vår användning av dina personuppgifter till din lokala dataskyddsmyndighet, men vi är såklart väldigt tacksamma om du först kontaktar oss så att vi kan försöka lösa dina problem direkt.

Säkerhet och lagring av dina personuppgifter

Skyddet av dina personuppgifter

Vi tar säkerheten av dina personuppgifter på stort allvar. Vi har implementerat olika strategier, kontroller, policyer och åtgärder för att hålla dina uppgifter säkra och ser över dessa regelbundet. Vi skyddar dina uppgifter genom att använda krypteringstekniker samt genom andra säkerhetsåtgärder såsom brandväggar och lösenordsskydd. Detta innebär att dina uppgifter är skyddade och endast tillgängliga för medarbetare som behöver dem för att utföra sina arbetsuppgifter. För att hålla dina personuppgifter säkra ser vi också till att det finns strikta fysiska kontroller i våra byggnader som begränsar åtkomsten till dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Detta innebär att lagringsperioderna kommer att variera beroende på typen av uppgifter vi behandlar och anledningen till att vi behandlar uppgifterna.

Vi har rutiner för hur länge vi sparar personuppgifter och vi ser löpande över dessa med hänsyn till våra skäl för behandlingen av dina personuppgifter och den rättsliga grunden för sådan behandling.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan och kommer att publicera alla uppdateringar på denna webbsida.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 12.22.2020.