INGKA Centres logotype
Ingka Centres What we do banner

Uppfinna meeting place-konceptet på nytt

Nuförtiden talas det mycket om hur världen håller på att förändras och hur detaljhandelsbranschen måste anpassa sig efter nya trender för att överleva. På vår marknad är tanken med ett ”meeting place” ett hett ämne – men det är inget splitternytt koncept.

Liksom många andra tror också vi att för att våra center ska tackla framtiden behöver vi gå över till ett helt nytt koncept, något som rör sig bort från den traditionella uppfattningen av ”shoppingcenter” och ”volymhandel”.

Vad vi föreslår är en annorlunda tolkning av konceptet ”meeting place” – vårt eget, unika sätt att skapa platser där alla inte bara kan hitta vad de behöver utan även växa, lära, kopplas samman, träffas och ha kul.

Vår egen tolkning av meeting places, som också omfattar den lokala omgivningen, lokala myndigheter och våra partners, har sin utgångspunkt från de många människorna – för när allt kommer omkring är de ju inte bara konsumenter, det är ju de som förändrar världen.

We're always curious about how life is going in our communities

During 2023, we have been on a journey, diving deep into local communities in the US, Poland, Sweden, China, and Spain, to better understand habits, needs, and aspirations when it comes to spending time outside of homes with family, friends, or as a part of local community.

The result? We put together many amazing findings in our very first and one-of-a-kind research. It was a rollercoaster of unexpected discoveries, new insights, and lots of fun.

Interested to know what we discovered? Check our "Life in Communities Report"

Att ge människor, våra samhällen och vår planet ett värde

För att skapa en bättre vardag behöver vi sätta människan i centrum i allt vi gör. Vi vill förverkliga människors drömmar, uppfylla deras önskningar och omvandla virtuella band till verkliga relationer.

Det innebär också att vi behöver ta hand om våra samhällen och få dem att frodas genom att sammanföra människor, skapa rörelser och samarbeta för att få saker och ting att hända.

Hur ska människorna och deras värld kunna frodas om planeten inte gör det? Därför har vi tagit ställning till hållbarhet, och vi arbetar hårt för att ha en positiv inverkan på miljön, samtidigt som vi vill göra det enklare, mer prisvärt och mer eftersträvansvärt för människor att leva ett mer hälsosamt och hållbart liv.

Vår affärsidé

Tillsammans med IKEA och andra partner skapar vi virtuella och fysiska meeting places där de många människorna kan mötas, hitta vad de behöver och förenas i sina gemenskaper och med världen.

Vi skapar vår framtid. Tillsammans.

Ibland är det långt mellan utformningen av ett koncept och själva förverkligandet av det. Men vi tror att vi har kommit på ett sätt för att få saker att ske på ett bra och snabbt sätt. 

Om det ligger någon sanning i talesättet ”ju fler desto bättre”, varför inte skapa framtiden tillsammans? Föreställ dig bara möjligheterna: tusentals idéer, kraftfulla resurser och massor av människor som arbetar tillsammans för att skapa nya och innovativa initiativ varje dag för dem själva och för människorna runt omkring dem.

Co-creation för oss innebär att brainstorma och samarbeta med IKEA, våra partners, de lokala samhällena och de många människorna för att förverkliga allas drömmar och skapa meeting places som alla kan dra fördel av.

Våra berättelser om medskapande