INGKA Centres logotype
7
Platser
Hide Filters

Mötesplatser

Butiker

Uthyrningsarea

Här är något för alla som gillar att gå till botten med juridiken

Upphovsrätt

All information på Ingka Centres webbsida är föremål för upphovsrätt som innehas av Ingka Centres. Detta innebär att informationen inte får, utom för strikt privata syften, reproduceras, modifieras, överföras och/eller lagras in någon form, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Ingka Centres. Vid personlig användning måste information om upphovsrätten inkluderas.Otillåten användning av Ingka Centres webbsida och dess innehåll är strängt förbjuden. Eventuella överträdelser kan komma att prövas av behörig domstol.

Varumärken

Rättigheterna till varumärkena som exponeras på Ingka Centres webbsida ägs antingen av Ingka Centres eller dess respektive partners. Följaktligen får de inte användas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Ingka Centres eller någon annan innehavare av varumärkesrättigheterna.

Ansvarsfriskrivning

Ingka Centres vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen på denna webbsida är korrekt och aktuell. All information som finns på denna webbsida är endast avsedd för information och Ingka Centres tar inget ansvar för dess fullständighet eller riktighet. All information som finns på denna webbsida kan komma att ändras.  Ingka Centres strävar efter att tillhandahålla en webbsida av högsta kvalitet. Ingka Centres kan dock inte garantera att denna webbsida fungerar utan avbrott och är felfri. Ingka Centres ansvarar inte för användningen av eller tillgängligheten till denna webbsida. Ingka Centres ansvarar inte heller för eventuella virus eller liknande på denna webbsida. Vidare är Ingka Centres inte ansvarig för innehållet i tredje parts webbsidelänkar från Ingka Centres webbsida.