INGKA Centres logotype
Background_ingvar-kamprad

Vi har en vacker saga att berätta

1943 grundade den mycket begåvade entreprenören Ingvar Kamprad ett litet företag i Småland, i södra Sverige. Han kallade det IKEA och hoppades att det skulle hjälpa honom att uppnå en vision: ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”.

I takt med att företaget blomstrade öppnade Kamprad fler och fler varuhus landet runt och gjorde heminredning till själva kärnan av verksamheten. Han insåg dock snart att om han ville uppnå sin vision så kunde han göra mycket mer.

År 1973 byggdes ett shoppingcenter sida vid sida med det befintliga IKEA varuhuset i Sundsvall, Sverige. Tanken var att det skulle öka antalet besökare till varuhuset och på samma gång leda till samarbete med andra partners för att stärka utbudet. Allt eftersom efterfrågan på fler shoppingcenter ökade blev det uppenbart att en annan verksamhet med anknytning till IKEA skulle utvecklas.

Och det är här som vi kom in i bilden. Från det lilla shoppingcentret i Sundsvall (som för övrigt fortfarande lever och frodas där) har vi kommit en lång väg. Efter stora framgångar i Sverige under 1990-talet utvecklade vi våra första shoppingcenter i Polen, följt av andra europeiska länder ända fram till vår senaste invigning i Kroatien 2018. År 2002 ställde vi in siktet på Ryssland och 2014 tog vi nästa steg till Kina.

Vi har inte alltid presenterat oss under ett och samma namn under årens lopp och det var först 2015 som vi blev en samlad enhet, men en sak är säker: idag är vi Ingka Centres och vi arbetar fortfarande hårt för att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Utforska vår portfölj

Tillsammans

Begreppet ”tillsammans” utgör kärnan av vår kultur. Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt tillsammans.

Ge och ta ansvar

Vi tror på att skapa möjligheter för människor. Att ge och ta ansvar är sätt att växa och utvecklas som individer. Att lita på varandra och vara positiv och framåtblickande inspirerar alla att bidra till utveckling.

Värna om människor och vår planet

Vi vill vara en källa till positiva förändringar. Vi har möjlighet att göra en betydande och varaktig skillnad – i dag och för kommande generationer.

Annorlunda av en anledning

Vi är inte som andra företag, och det vill vi inte vara heller. Vi tycker om att ifrågasätta befintliga lösningar, tänka på okonventionella sätt, experimentera och våga göra misstag – alltid av en god anledning.

Kostnadsmedvetenhet

Så många personer som möjligt bör ha tillgång till ett antal utrymmen, anläggningar och tjänster. Vi utmanar ständigt oss själva och andra att åstadkomma mer med mindre utan att kompromissa med kvalitet.

Föregå med gott exempel

Vi anser att ledarskap är en handling, inte en roll. Vi prioriterar människors värderingar högre än deras kompetens och erfarenhet. Personer som ”lever som de lär” och föregår med gott exempel. Det handlar om att ta fram det bästa i oss själva och i varandra.

Enkelhet

Ett enkelt, ärligt och jordnära sätt att vara är en del av vårt småländska arv. Vi ska vara oss själva och stå stadigt på jorden. Vi är informella, pragmatiska och ser byråkrati som vår största fiende.

Förnya och förbättra

Vi söker ständigt nya och bättre sätt att utvecklas. Vad än vi gör i dag kan vi göra bättre i morgon. Att hitta lösningar på nästan omöjliga utmaningar är en del av vår framgång och en källa till inspiration när vi går vidare till nästa utmaning.

Background_illustration