Welcome to Ingka Centres in Spain

nakládání...
2 Lokalit
  • Otevřeno
  • Ve výstavbě
  • Plánované
0 místa setkávání 0 obchody 0 m² pronajímatelná plocha
Obchody
85
Spádová oblast
916 000
Pronajímatelná plocha
93 610
Rok otevření
2010
Více informací
Obchody
140
Spádová oblast
825 000
Pronajímatelná plocha
64 890
Rok otevření
2012
Více informací

Kontaktní údaje pro účely pronájmu

Chcete-li se dozvědět více o prostorech k pronájmu od naší společnosti nebo o našich meeting places (místech setkávání), spojte se s námi – na všech našich trzích máme k dispozici různé kontaktní osoby pro účely pronájmu, kteří Vám vždy rádi pomohou!

Zde najdete kontaktní údaje pro účely pronájmu