Snímek mladého Ingvara Kamprada pózujícího u prodejny IKEA v Älmhultu.

Se společností IKEA sdílíme
nejen vizi, ale i hodnoty

Poslechněte si nádherný příběh

V roce 1943 založil geniální podnikatel jménem Ingvar Kamprad v okrese Småland na jihu Švédska malou společnost. Dal jí název IKEA v naději, že mu pomůže naplnit jeho vizi: „Vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí“.

S tím, jak společnost vzkvétala, otevíral Kamprad další a další prodejny po celé zemi, přičemž jádrem jeho podnikání se stalo bytové zařízení. Brzy však zjistil, že chce-li naplnit svoji vizi, musí udělat mnohem víc.

A tak v roce 1973 vyrostlo vedle stávající obchodího domu IKEA ve švédském Sundsvallu nákupní centrum. Myšlenka byla taková, že nejenže by to mohlo přivést do obchodního domu více návštěvníků, ale mohla by být navázána spolupráce s ostatními partnery a posílena tak nabídka. S rostoucí poptávkou po nákupních centrech bylo jasné, že vznikne nový podnik spojený s IKEA.

A v tento okamžik jsme přišli s pomocí. Od malého centra v Sundsvallu (které tam mimochodem stále je a daří se mu dobře) jsme ušli dlouhou cestu. Po velkém úspěchu ve Švédsku jsme v 90. letech minulého století vybudovali naše první centra v Polsku následovaná dalšími evropskými zeměmi, přičemž jako poslední jsme otevřeli centrum v Chorvatsku v roce 2018. V roce 2002 jsme se vydali až do Ruska a v roce 2014 jsme zamířili do Číny.

Během let jsme neměli vždy jediný název a společným podnikem jsme až od roku 2015, ale jedna věc je jistá: dnes jsme Ingka Centres a stále tvrdě pracujeme na tom, abychom co nejvíce lidem vytvořili lepší každodenní život.

Dlouhodobý vztah

Vzhledem k tomu, že se počátky Ingka Centres datují k počátkům našeho většího partnera IKEA, sdílíme s ním nejen vizi, ale i hodnoty.

Naše kultura pospolitosti, jednoduchosti a delegování, jakož i přebírání odpovědnosti, nás nutí neustále rozvíjet způsoby naší práce. Každý den se snažíme přicházet s novými nápady, které nám pomohou obměňovat a zlepšovat naši nabídku, jakož i vytvářet vzorové příklady, z nichž mohou všichni čerpat inspiraci.

Investujeme vždy mnoho úsilí, abychom se odlišili – nikoli samoúčelně, ale aby vše, co děláme, mělo smysl a abychom vtiskli našemu podnikání přidanou hodnotu. A to s ohledem na efektivitu nákladů a s respektem vůči ostatním lidem a naší planetě.