People working in Ingka Centre

Tady se naše cesty mohou spojit

Na této stránce výjimečně nebudeme vyzdvihovat, že patříme k předním provozovatelům nákupních center, ale spíše to, jak dobře se u nás pracuje. Jinými slovy se vám pokusíme vysvětlit, proč je skvělý nápad přihlásit se o místo v našem týmu. Proto než přejdeme k praktičtějším podrobnostem o konkrétních pozicích a kariérních možnostech ve společnosti Ingka Centres, rádi bychom zdůraznili jednu věc: pokud se u nás chcete ucházet o práci, nebojte se ukázat, jací doopravdy jste. Jsme přesvědčeni, že důležité nejsou jen dovednosti a zkušenosti, ale také – a to především – nadání, nápady, záliby, zájmy… zkrátka všechno, co člověk může nabídnout.

Volná místa ve společnosti Ingka Centres

Po kliknutí na toto tlačítko budete přesměrováni na pracovní portál IKEA. Tam zveřejňujeme nabídky volných míst a tam najdete kompletní seznam všech dostupných pozic.

Žluto-modré srdce našich lidí

Jsme dlouholetým partnerem IKEA, a proto sdílíme jednu vizi a jednu kulturu. Lidé na všech našich pracovištích po celém světě se řídí stejnými skvělými hodnotami. To jsou ideály, které pojmenovávají, co považujeme za správné, utvářejí naši obchodní činnost a pomáhají nám rozhodovat a řešit výzvy.

Pospolitost

Pospolitost je základem naší kultury. Sílu nám dává vzájemná důvěra, práce na společných cílech a radost ze spolupráce.

Předávání a přebírání zodpovědnosti

Věříme, že lidem prospívá, když mají pravomoci. Předávání a přebírání zodpovědnosti lidem pomáhá růst a rozvíjet se. Vzájemná důvěra, pozitivní přístup a zaměření na budoucnost nás všechny inspirují k tomu, abychom se aktivně podíleli na dalším rozvoji.

Péče o lidi a planetu

Chceme být hybnou silou pozitivních změn. Máme možnosti potřebné k tomu, abychom výrazně a trvale ovlivnili současné i budoucí generace.

Odlišnost, která má smysl

Nejsme jako jiné firmy a ani nechceme být. Rádi zpochybňujeme stávající řešení, uvažujeme nekonvenčně, experimentujeme a nebojíme se dělat chyby – vždy z dobrého důvodu.

Hospodárnost

Chceme, aby co nejvíce lidí mělo přístup k většímu počtu poboček, jednotek a služeb. Neustále vybízíme sami sebe i ostatní k tomu, abychom dokázali udělat více za použití menšího množství zdrojů. Přitom neděláme kompromisy v oblasti kvality.

Jít příkladem

Vedení ostatních chápeme jako činnost, ne jako pozici. Nejdříve nás zajímají hodnoty lidí, potom teprve jejich schopnosti a zkušenosti. Hledáme lidi, kteří se chovají podle toho, co říkají, a jdou příkladem. Chceme být sami sebou, vydávat ze sebe to nejlepší a vzájemně se podporovat v růstu.

Jednoduchost

Jednoduchý, přímý a realistický životní styl je součástí našeho smålandského dědictví. Jednoduchost znamená být sám sebou a zůstat v kontaktu s realitou. Jednáme neformálně, uvažujeme prakticky a byrokracii považujeme za svého největšího nepřítele.

Obnovovat a vylepšovat

Neustále hledáme nové a lepší cesty kupředu. Všechno, co děláme dnes, můžeme zítra udělat ještě trochu lépe. Náš úspěch je z velké části založen na tom, že hledáme řešení zdánlivě neřešitelných výzev. Zároveň nás inspiruje k tomu, abychom se pouštěli do dalších výzev.
People working in Ingka Centre

Ingka Centres je jedinečný zaměstnavatel

Jako mnozí další se hlásíme k různorodosti, propagujeme otevřenost a nabízíme spravedlivé pracovní podmínky. Zaměstnanci na všech pozicích mají možnost získávat nové dovednosti a budovat si kariéru. A protože působíme v řadě zemí, fungujeme ve velmi mezinárodním prostředí a jsme zvyklí pracovat na dálku s kolegy z celého světa.

Od ostatních nás odlišuje zejména dlouhodobá úzká spolupráce s úžasnými značkami, jako je IKEA, a firmami, které patří našim partnerům. A také to, jak vysokou hodnotu přinášíme svým zákazníkům a kolik práce věnujeme místním komunitám. Rozvíjíme v lidech schopnosti pro řízení ostatních a sebeřízení a věříme, že každý má potenciál růst. Jsme organizace, která se umí přizpůsobit, má účelné uspořádání a provozní strukturu nehierarchické sítě, která nám umožňuje snadno reagovat na změny v rychle se měnícím prostředí.

Je pro vás představa takového zaměstnavatele lákavá? Prozkoumejte níže naše pracovní oblasti. Doufáme, že mezi nimi bude taková, o jakou máte zájem a o jaké sníte.

Provozy

Po světě máme přes 40 nákupních center neboli míst pro setkávání a potřebujeme lidi, kteří pečují o jejich bezproblémový chod a provoz. Právě to dělají zaměstnanci oblasti Provozy. Starají se o prodej a pronájem a kromě toho se zabývají hledáním nových zdrojů, z nichž by společnosti mohly plynout příjmy.

Rozšiřování a rozvoj

Tyto týmy uskutečňují naši ambiciózní investiční strategii – například budují zastoupení v centrech měst, kde žije mnoho potenciálních zákazníků, a představují náš koncept míst setkávání mnoha dalším lidem na nových a rostoucích trzích.

Obchod a digitální řešení

Zaměstnanci v oblasti Obchod a digitální řešení úzce spolupracují s našimi místy setkávání a spolu s nimi na základě prvotních nápadů vytvářejí praktická, obohacující řešení. Tato oblast má klíčový význam a hledáme pro ni pracovníky s různým zaměřením – odborníky na marketing, udržitelnost, digitální technologie a také inovace.

Komunikace

Zaměstnanci z této oblasti zajišťují podporu pro místa setkávání i zbytek organizace v případech, kdy je potřeba jednat s úřady a médii. Mimoto plánují, sestavují a vytvářejí externí a interní komunikační materiály, které odpovídají našemu stylu komunikace a naší vizuální identitě.

Lidé a kultura

Lidé z této oblasti pečují o všechny naše zaměstnance – střeží naši kulturu a hodnoty, připravují vzdělávací aktivity, organizují nábor a starají se o spokojenost a rozvoj pracovníků. Dbají na to, aby společnost Ingka Centres byla a zůstávala skvělým zaměstnavatelem.

Strategie a transformace

Tato oblast působí jako kompas, který nám pomáhá zvládnout transformaci a stát se sociálně orientovanou organizací. Týmy z této oblasti formulují strategie, vytvářejí nové provozní modely a dávají impulzy ke změnám.

CFO

„CFO“ je zkratka pojmu „Chief Financial Officer“, který označuje finančního ředitele. Zaměstnanci z této oblasti vyřizují veškeré záležitosti, které se týkají obchodního řízení a financí.

JVolná místa ve společnosti Ingka Centres

Po kliknutí na toto tlačítko budete přesměrováni na pracovní portál IKEA. Tam zveřejňujeme nabídky volných míst a tam najdete kompletní seznam všech dostupných pozic.