INGKA Centres logotype

Zde je něco pro ty, kteří se rádi probírají právními dokumenty

Autorská práva

Veškeré informace na těchto webových stránkách jsou předmětem ochrany autorského práva, které náleží společnosti Ingka Centres. To znamená, že tyto informace mohou být reprodukovány, upraveny, zveřejněny nebo uloženy pouze s předchozím písemným souhlasem Ingka Centres, nejedná-li se o použití k soukromým nekomerčním účelům jednotlivce, které musí být vždy předem oznámeno.

Nepovolené použití webových stránek Ingka Centres a jejich obsahu je striktně zakázáno a může vést k zahájení soudního sporu.

Ochranné známky

Práva k ochranným známkám zveřejněným na stránkách Ingka Centres vykonává společnost Ingka Centres a další k tomu oprávněné osoby. Tyto ochranné známky nemohou být použity bez předchozího písemného souhlasu Ingka Centres či jiné osoby, která je oprávněná takový souhlas udělit.

Prohlášení o funkčnosti a dostupnosti

Ingka Centres vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby byly informace na těchto stránkách správné a aktuální. Veškeré informace na těchto stránkách slouží pouze pro informativní účely a Ingka Centres nepřebírá odpovědnost za jejich úplnost a správnost, přičemž tyto informace mohou být kdykoliv změněny.

Ingka Centres se snaží zajišťovat co nejvyšší kvalitu svých webových stránek. Ingka Centres nicméně nedokáže zaručit, že tyto webové stránky budou přístupné nepřetržitě a bez chyb. Ingka Centres proto nepřebírá odpovědnost za jakékoli použití nebo nedostupnost těchto webových stránek. Ingka Centres nenese odpovědnost za jakékoliv viry nebo podobné prvky, které se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout. Ingka Centres navíc neodpovídá za obsah odkazů třetích stran umístěných na webových stránek Ingka Centres.