INGKA Centres logotype

Pečujeme o největší místo setkávání nás všech

Řídíme se stejnou vizí jako IKEA – zlepšovat každodenní život co nejvíce lidí. A jsme přesvědčeni, že život je o mnoho lepší, když se žije udržitelným způsobem.

Lidem, komunitám a planetě chceme pomáhat a prospívat prostřednictvím míst setkávání, která provozujeme. Naším cílem je usilovat o ekonomický růst a zlepšování sociální situace s ohledem na ochranu a obnovování životního prostředí.

Proto vždy uvažujeme v dlouhodobém horizontu – abychom dokázali uspokojit potřeby dnešních lidí, ale ne na úkor dalších generací a jejich potřeb.

„Největším místem setkávání nás všech – místem, kde se setkáváme se svými přáteli, rodinami a komunitami – je naše planeta. A ta nás dnes potřebuje víc než kdy dřív.“

Family gardening

V současné době zintenzivňujeme naše snahy dosáhnout vyšší udržitelnosti ve všem, co děláme. Proto jsme si stanovili cíl využívat do roku 2025 ve všech našich budovách po celém světě výhradně elektřinu z obnovitelných zdrojů. A do roku 2030 chceme zajistit vytápění a chlazení využívající pouze obnovitelné zdroje.

Naše strategie People & Planet Positive

Dospěli jsme k závěru, že náš svět a naši obchodní činnost ovlivňují tři hlavní velké problémy:

  • Změna klimatu – už není jen vzdálenou hrozbou, ale jasně pozorovatelnou skutečností a podle nás patří k největším výzvám, se kterými se lidstvo bude muset vypořádat.

  • Neudržitelná spotřeba – do roku 2030 se téměř půl miliardy lidí přiřadí ke střední třídě. Tento nový segment zákazníků vytvoří ještě větší tlak na planetu, kde se už nyní spotřebovává více zdrojů, než je udržitelné.

  • Nerovnost – mnoho lidí se každoročně vymaní z chudoby. Zástupy dalších ale kvůli velice nízkým příjmům stále živoří. K rovnosti pohlaví je ještě pořád dlouhá cesta a mnoha lidem se dodnes odpírají základní lidská práva a rovné příležitosti.

V návaznosti na tyto tři problémy jsme si určili tři oblasti, na něž se v rámci snah o naplnění své vize a pozitivní ovlivňování lidí a planety soustředíme:

Inspirování ke zdravému a udržitelnému životnímu stylu a jeho zpřístupnění

Prostřednictvím svých míst setkávání budeme nabízet zážitky a služby, které miliony lidí inspirují k udržitelnějšímu, zdravějšímu a uspokojivějšímu životnímu stylu – který bude odpovídat možnostem naší planety – a také jim takový životní styl zpřístupní a umožní. Spolu se svými nájemci a partnery chceme docílit toho, aby se zdravý a udržitelný životní styl stal žádoucí volbou, která je atraktivní, přístupná a cenově dostupná pro co nejvíce lidí.

Boj proti změně klimatu v našich provozech

Budeme se podílet na budování společnosti s malou uhlíkovou stopou – usilovat o eliminování odpadu a o to, aby naše provozy nepřispívaly ke zhoršení stavu klimatu. Design a provoz našich míst setkávání by měl být úsporný, inovativní a chytrý a zřetelně udržitelný. Každé nové místo setkávání by mělo být situováno, navrženo, vybaveno, vybudováno a provozováno tak, aby bylo tak udržitelné, jak to je v daném kontextu možné.

Spravedlnost a otevřenost

Chceme, aby naše místa setkávání byla centrem komunity. Budeme místním pomáhat řešit jejich potřeby a využívat příležitosti a věnovat se současně rozvoji vlastní obchodní činnosti a lokálních komunit. Prosazujeme otevřenost a respektování odlišností. Dáváme lidem důstojnou a smysluplnou práci a přispíváme k pozitivním změnám v komunitách, kde působíme. Tím pomáháme budovat společnost, kde vládne spravedlnost a rovnost.

Naše příběhy