INGKA Centres logotype

O tomto Oznámení o ochraně osobních údajů

Víme, jak je pro Vás důležité, abyste pochopili, jak používáme vaše údaje. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů uvádí, jak a proč shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a sdílíme Vaše osobní údaje, když používáte tento web. Vždy se budeme snažit, abychom byli pro Vás transparentní ohledně toho, co děláme s Vašimi osobními údaji.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů Vám také řekne, jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytujete. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo vašich práv z něho vyplývajících, kontaktujte:

Adresa: Ingka Centres Holding BV, Bargelaan 20, 2333CT Leiden, Nizozemí

Email: ingkacentres.privacy.gl@ingka.com

Jsme Ingka Centres Holding BV (“Ingka Centres”) and naše registrované sídlo je Bargelaan 20, 2333CT Leiden, Nizozemí. Jsme součástí skupiny Ingka, což znamená, že nás vlastní Ingka Holding BV. Ingka Centers je „správcem“ veškerých osobních údajů, které o Vás může shromažďovat, zpracovávat a uchovávat, pokud Vás nebudeme informovat jinak.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a k čemu je používáme?

Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky můžeme použít k několika účelům:

Odpověď na dotaz, který jste zadali prostřednictvím našeho formuláře na webu

Pokud nám zadáte dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře na této webové stránce, budeme shromažďovat Vámi poskytnuté osobní údaje, jako je vaše křestní jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem komunikace s Vámi v souvislosti s tímto dotazem.

Data budou uložena tak dlouho, jak to bude nutné k uskutečnění této komunikace.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem vědět, kdo jste, když předložíte žádost, abychom Vás mohli kontaktovat za účelem vyřešení Vašeho dotazu.

Cookies

NAbychom zajistili, že tyto webové stránky budou fungovat řádně, občas používáme malé soubory zvané cookies, které se ukládají do vašeho zařízení. Soubory cookies používá většina velkých webových stránek.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači nebo na mobilním zařízení při návštěvě webových stránek. To webovým stránkám umožňuje zapamatovat si vaše poslední aktivity a uživatelské preference (např. přístupové údaje, jazyk, velikost písma, nastavení zobrazení stránek) po určitou dobu, takže při další návštěvě webových stránek nebo při prohlížení jednotlivých podstránek nemusíte tyto preference nastavovat znovu.

Jak používáme cookies?

Při návštěvě webových stránek Ingka Centres dochází k automatickému zpracování některých vašich údajů (např. informace o použitém internetovém prohlížeči a operačním systému, o doméně webových stránek, ze kterých na naše stránky přistupujete, o počtu návštěv, o průměrné době strávené prohlížením konkrétních stránek). Tyto údaje jsou ukládány za účelem monitoringu atraktivity našich webových stránek, jakož i za účelem zlepšování jejich funkčního a obsahového nastavení. V tom také spočívá oprávněný zájem provozovatele, který je právním důvodem pro zpracování vašich údajů. Ke zpracování výše uvedených údajů dochází za použití souborů cookies a dalších technických nástrojů, které nám umožňují vyhodnotit, jaké části webových stránek jsou populární, co si návštěvníci našich stránek prohlíží a kolik času na těchto stránkách stráví. Soubory cookies sestávají z informací, které webový server odešle a uloží do vašeho internetového prohlížeče. Tyto informace jsou pak zaslány zpět webovému serveru při každé návštěvě stránek. To webovému serveru umožňuje identifikovat a sledovat váš internetový prohlížeč. Soubory cookies, které používáme, řadíme mezi tzv. technické cookies, které jsou nezbytné ke sledování datových přenosů za účelem přizpůsobení stránek vašim potřebám při jejich opětovném navštěvování.

Při návštěvě webových stránek Ingka Centres máte možnost přijmout používání cookies za pomoci tlačítka vyjadřujícího souhlas. Pokud svůj souhlas nepotvrdíte nebo pokud používání cookies zakážete, budete mít stejný přístup na naše stránky, jako kdybyste svůj souhlas vyjádřili, výsledkem čehož bude získání méně přesných údajů pro účely Ingka Centres, tedy pro účely optimalizace těchto webových stránek. Dále si vás dovolujeme upozornit, že i když použití souborů cookies akceptujete, můžete je ze svého internetového prohlížeče kdykoliv odstranit. V takovém případě budete při opětovné návštěvě našich webových stránek opětovně vyzváni k vyjádření výše uvedeného souhlasu.

Prostřednictvím služby Google Analytics dále analyzujeme využití našich webových stránek. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek za pomoci souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o využívání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy.

Jak kontrolovat používání cookies?

Cookies můžete kontrolovat a/nebo smazat podle svého uvážení - podrobnosti naleznete na webových stránkách www.aboutcookies.org. Můžete smazat všechny soubory cookies, které již jsou ve vašem počítači, a dále můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby se zabránilo jejich dalšímu ukládání. Pokud tak učiníte, pravděpodobně budete muset ručně upravit některé předvolby pokaždé, když navštívíte webové stránky, přičemž některé služby a funkce z tohoto důvodu nemusí fungovat.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Nikdy nebudeme prodávat žádné z Vašich osobních údajů žádné třetí straně. Abychom Vám však mohli poskytovat naše služby, můžeme Vaše osobní údaje sdílet s našimi dodavateli, kteří nám pomáhají provozovat webové stránky a/nebo se společnostmi ze skupiny, jak je podrobně uvedeno níže. Kdykoli sdílíme Vaše osobní údaje, uplatňujeme ochranná opatření, která vyžadují, aby tyto organizace udržovaly Vaše údaje v bezpečí a zajistily, že Vaše osobní údaje nebudou nepoužity pro jejich vlastní marketingové účely.

Společnosti ze skupiny

Můžeme sdílet osobní údaje, které shromažďujeme, s jinými společnostmi ve skupině Ingka Group, kde nám tyto jiné společnosti poskytují služby nebo s námi sdílejí různé operace a obchodní procesy (například Ingka Centers Španělsko nebo Ingka Centers Polsko). Děláme to, protože je to v našem oprávněném zájmu.

Přenos vašich osobních údajů mimo EHP

Možná budeme muset převést Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), například do Číny, a to za následujících okolností:

 • Pokud jste požádali o službu, kterou splňuje jedna z našich společností ve skupině, která má sídlo mimo EHP; nebo

 • Pokud pracujeme s dodavatelem, který zpracovává některé osobní údaje mimo EHP.

V takových případech zaručíme, že jakýkoli přenos Vašich osobních údajů do zemí mimo EHP bude podléhat příslušným ochranným opatřením, jako kdyby byly zpracovávány uvnitř EHP a podle hlavních zásad stanovených v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás.

Vaše práva

Máte řadu práv týkajících se Vašich osobních údajů a toho, co se s nimi stane. Máte právo:

 • nechat své údaje zpracovat poctivě, zákonně a transparentně;

 • být informován o tom, jak jsou Vaše osobní údaje využívány, například toto Oznámení o ochraně osobních údajů;

 • přístupu k osobním údajům, které o Vás máme;

 • požadovat, abychom opravili jakékoli chyby ve Vašich osobních údajích;

 • požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají, v určitých situacích, kdy pro nás neexistuje dobrý důvod, abychom je dále zpracovávali;

 • požadovat, abychom Vaše osobní údaje předali Vám nebo jinému poskytovateli služeb v jednoduchém strukturovaném formátu;

 • kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

 • vznést námitku proti automatizovanému rozhodování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás podobně významně dotýká;

 • vznášet v určitých dalších situacích námitky proti pokračujícímu zpracovávání Vašich osobních údajů; a

 • jinak omezit nebo dočasně zastavit naše zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností.

Máte také právo stěžovat si na námi používané osobní údaje u místního úřadu pro ochranu údajů, ale byli bychom vděční, kdybyste nás nejprve kontaktovali, abychom se mohli pokusit vyřešit Vaše obavy přímo.

Zabezpečení a uchovávání vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Zavedli jsme různé strategie, kontroly, zásady a opatření, abychom zajistili bezpečnost Vašich dat a tato opatření důsledně sledujeme. Chráníme Vaše data pomocí šifrovacích technik a používáme další ochranná opatření, jako jsou brány firewall a ochrana heslem. To znamená, že jsou Vaše data chráněna a přístupná pouze spolupracovníkům, kteří je potřebují znát k plnění svých pracovních povinností. Rovněž zajišťujeme, že v našich budovách existují přísné fyzické kontroly, které omezují přístup k Vašim osobním údajům, aby byly v bezpečí.

Uchovávání Vašich osobních údajů

Obecně budeme Vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. To znamená, že doby uchovávání se budou lišit podle typu dat a důvodu, proč máme data na prvním místě.

Máme zavedeny postupy týkající se našich období uchovávání, které neustále kontrolujeme s přihlédnutím k našim důvodům pro zpracování Vašich osobních údajů a právnímu základu pro to, bychom tak činili.

Změny v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat a jakékoli aktualizace umístíme na tuto webovou stránku.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 12.22.2020.