INGKA Centres logotype
Background_ingvar-kamprad

Poslechněte si nádherný příběh

V roce 1943 založil geniální podnikatel jménem Ingvar Kamprad v okrese Småland na jihu Švédska malou společnost. Dal jí název IKEA v naději, že mu pomůže naplnit jeho vizi: „Vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí“.

S tím, jak společnost vzkvétala, otevíral Kamprad další a další prodejny po celé zemi, přičemž jádrem jeho podnikání se stalo bytové zařízení. Brzy však zjistil, že chce-li naplnit svoji vizi, musí udělat mnohem víc.

A tak v roce 1973 vyrostlo vedle stávající obchodího domu IKEA ve švédském Sundsvallu nákupní centrum. Myšlenka byla taková, že nejenže by to mohlo přivést do obchodního domu více návštěvníků, ale mohla by být navázána spolupráce s ostatními partnery a posílena tak nabídka. S rostoucí poptávkou po nákupních centrech bylo jasné, že vznikne nový podnik spojený s IKEA.

A v tento okamžik jsme přišli s pomocí. Od malého centra v Sundsvallu (které tam mimochodem stále je a daří se mu dobře) jsme ušli dlouhou cestu. Po velkém úspěchu ve Švédsku jsme v 90. letech minulého století vybudovali naše první centra v Polsku následovaná dalšími evropskými zeměmi, přičemž jako poslední jsme otevřeli centrum v Chorvatsku v roce 2018. V roce 2002 jsme se vydali až do Ruska a v roce 2014 jsme zamířili do Číny.

Během let jsme neměli vždy jediný název a společným podnikem jsme až od roku 2015, ale jedna věc je jistá: dnes jsme Ingka Centres a stále tvrdě pracujeme na tom, abychom co nejvíce lidem vytvořili lepší každodenní život.

Prozkoumejte naše portfolio

Pospolitost

Pospolitost je základem naší kultury. Sílu nám dává vzájemná důvěra, práce na společných cílech a radost ze spolupráce.

Předávání a přebírání zodpovědnosti

Věříme, že lidem prospívá, když mají pravomoci. Předávání a přebírání zodpovědnosti lidem pomáhá růst a rozvíjet se. Vzájemná důvěra, pozitivní přístup a zaměření na budoucnost nás všechny inspirují k tomu, abychom se aktivně podíleli na dalším rozvoji.

Péče o lidi a planetu

Chceme být hybnou silou pozitivních změn. Máme možnosti potřebné k tomu, abychom výrazně a trvale ovlivnili současné i budoucí generace.

Odlišnost, která má smysl

Nejsme jako jiné firmy a ani nechceme být. Rádi zpochybňujeme stávající řešení, uvažujeme nekonvenčně, experimentujeme a nebojíme se dělat chyby – vždy z dobrého důvodu.

Hospodárnost

Chceme, aby co nejvíce lidí mělo přístup k většímu počtu poboček, jednotek a služeb. Neustále vybízíme sami sebe i ostatní k tomu, abychom dokázali udělat více za použití menšího množství zdrojů. Přitom neděláme kompromisy v oblasti kvality.

Jít příkladem

Vedení ostatních chápeme jako činnost, ne jako pozici. Nejdříve nás zajímají hodnoty lidí, potom teprve jejich schopnosti a zkušenosti. Hledáme lidi, kteří se chovají podle toho, co říkají, a jdou příkladem. Chceme být sami sebou, vydávat ze sebe to nejlepší a vzájemně se podporovat v růstu.

Jednoduchost

Jednoduchý, přímý a realistický životní styl je součástí našeho smålandského dědictví. Jednoduchost znamená být sám sebou a zůstat v kontaktu s realitou. Jednáme neformálně, uvažujeme prakticky a byrokracii považujeme za svého největšího nepřítele.

Obnovovat a vylepšovat

Neustále hledáme nové a lepší cesty kupředu. Všechno, co děláme dnes, můžeme zítra udělat ještě trochu lépe. Náš úspěch je z velké části založen na tom, že hledáme řešení zdánlivě neřešitelných výzev. Zároveň nás inspiruje k tomu, abychom se pouštěli do dalších výzev.

Background_illustration