Ingka Centres ponúka miesta, kde sa stretávajú mnohí ľudia.

Sme na ceste k
vytvoreniu nového
druhu meeting place

Nové definovanie myšlienky meeting place

Dnes sa veľa hovorí o tom, ako sa svet mení a ako sa musí svet maloobchodu prispôsobiť novým trendom, aby dokázal prežiť. Na našom trhu je myšlienka meeting place horúcou témou – nejde však o úplne nový koncept.

Tak ako mnohí iní, aj my veríme, že aby mohli naše priestory čeliť budúcnosti, potrebujeme prijať celkom novú myšlienku, niečo, čo nás posunie od tradičnej predstavy o „obchodných centrách“ a „maloobchodných parkoch“.

To, čo navrhujeme, je nová interpretácia konceptu meeting place – náš vlastný, jedinečný spôsob vytvárania priestorov, kde každý môže nájsť nielen to, čo potrebuje, ale môže rásť, učiť sa, vytvárať väzby na iných ľudí, stretávať sa a baviť sa.

Zahrňujúc miestne komunity, miestne úrady a našich partnerov, naša vlastná interpretácia meeting place sa začína od množstva ľudí – pretože v konečnom dôsledku to nie sú len spotrebitelia, ale predovšetkým ľudia, ktorí menia svet.

Naša podnikateľská filozofia

Spoločne s IKEA aj s inými partnermi spoluvytvárame virtuálne a fyzické meeting places pre mnoho ľudí, kde môžu nachádzať to, čo potrebujú, spájať sa so svojimi komunitami a so svetom.

Jedným spôsobom, ako tvoríme meeting places pre mnohých ľudí je spolupráca s našimi partnermi a spolupracovníkmi.

Vytvárame našu budúcnosť. Spoločne.

Niekedy je dlhá cesta k tomu, aby sa myšlienka premenila v nový koncept a uviedla sa do praxe. Ale my veríme, že sme našli spôsob, ako veci uskutočniť dobre – a tiež rýchlo.

Ak je pravdou, že sila a bezpečie sa skrýva vo väčšom počte, prečo teda nevytvárať našu budúcnosť spoločne? Len si predstavte tie možnosti: tisícky nápadov, silných zdrojov a množstvo ľudí, ktorí spolupracujú, aby denne vytvárali nové a inovatívne iniciatívy pre seba a pre ľudí okolo nich.

Spoluvytváranie pre nás znamená brainstorming a spojenie síl so spoločnosťou IKEA Retail, s našimi obchodnými partnermi, miestnymi komunitami a množstvom ľudí. Cieľom je, aby sme napĺňali sny všetkých zúčastnených a vytvárali meeting places, ktoré sa budú páčiť všetkým.


Naše príbehy o spoločnej tvorbe

Hearts

Tašky plné starostlivosti

Toto je príbeh o láske. Sčasti o láske k móde, no hlavne o láske k ľuďom. A na jeho začiatku stála jednoduchá, no krásna myšlienka.
Jeden z kuchárov programu Algarve Chef Experience pripravuje jedlo na kuchynskej platničke.

Miesto stretávania sa mnohých chutí

V nákupnom centre MAR Shopping v Loulé (Portugalsko) je miesto, kde štvorhviezdičkoví šéfkuchári šikovne miešajú rôzne chute v jedlách známych z kuchyne Haute cuisine – za výhodné ceny.

„Postarať sa o našich seniorov znamená postarať sa o svoju budúcnosť“

Spolupracovníci a nájomníci nákupného centra LIVAT Centre v meste Wuxi v Číne sa zišli a šírili lásku a vrúcnosť v miestnom domove dôchodcov.

Campus RÍO je nápadom nákupného centra RÌO Shopping, ktoré sa nachádza v meste Valladolid, v Španielsku.

Od pracoviska ku skvelému miestu pre prácu

Ako zmeniť pracovisko na miesto prispôsobené potrebám spolupracovníkov? Náš tím v nákupnom centre RÍO shopping v meste Valladolid v Španielsku urobil jednoduchý test, aby získal na túto otázku odpoveď.

LEGO kocky používané na kurzy „Zostav a vezmi so sebou“ v nákupných centrách MEGA centres v Rusku.

Budovanie kreativity – kocka za kockou ako v stavebnici LEGO

Naše nákupné centrá MEGA centres v Rusku sa spojili s certifikovanými LEGO obchodmi, aby pre deti vytvorili nezabudnuteľný zážitok – a taktiež pre rodičov!

V spoločnosti Ingka Centres nám záleží na ľuďoch a planéte.

Lepšie pre planétu, lepšie pre ľudí

Všetci to zažívame každý deň: podnebie sa mení a naša planéta sa mení s ním. Keďže sa zdroje stávajú vzácnejšími ako predtým a musia byť zdieľané väčším množstvom ľudí, mnohí hľadajú nové príležitosti alebo aj nové miesta, ktoré by mohli prijať za svoj „domov“.

Z našej strany je tu mnoho vecí, ktoré môžeme urobiť. Namiesto riešenia toho, čo iní vidia ako problém, my sa chceme k tomu postaviť ako k výzvam, stimulom pre inováciu a dôvodom k rozvíjaniu firmy.

Je to o nájdení rovnováhy medzi plnením našich sľubov mnohým ľuďom a zachovávaním zdrojov našej planéty – a chceme dosiahnuť harmóniu prostredníctvom úzkej spolupráce s našimi obchodnými partnermi, miestnymi komunitami a našimi zainteresovanými osobami. Pritom chceme mať v centre pozornosti potreby jednotlivých meeting places.

Preto sme spoločne so skupinou Ingka Group vytvorili stratégiu udržateľnosti, ktorá nás do roku 2030 dovedie k prevádzkovaniu meeting places, ktoré budú mať pozitívny prínos na ľudí aj planétu.

Lebo platí, že keď sa darí planéte, darí sa aj mnohým ľuďom.

Pozitívne smerovanie a ciele Ingka Centres pre ľudí a planétu:

  • 80 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030
  • certifikácia BREEAM a LEED pre všetky naše existujúce meeting places
  • prechod na obnoviteľné kúrenie a chladenie do roku 2020
  • nákup obnoviteľných energií – cieľom je 100 % do roku 2025
  • spolupráca s obchodnými a inými partnermi na podpore produktov a služieb s recyklačnou schopnosťou
  • do roku 2021 dosiahnuť a udržať úplný súlad s kódexom IKEA u dodávateľov výrobkov, materiálov a služieb pre obchodné spoločnosti IKEA (IWAY) s cieľom zlepšovať sociálne, environmentálne a pracovné podmienky všetkých ľudí, ktorí plnia úlohy alebo poskytujú služby na pracoviskách aj mimo týchto pracovísk
  • zabezpečiť, aby požiadavky našich vlastných prevádzok napĺňali alebo prekonávali požiadavky našich dodávateľov
  • výrazne zapájať komunity v rámci každého plánovaného rozširovania a projektov