Ingka Centres ponúka miesta, kde sa stretávajú mnohí ľudia.

Nové definovanie myšlienky meeting place

Dnes sa veľa hovorí o tom, ako sa svet mení a ako sa musí svet maloobchodu prispôsobiť novým trendom, aby dokázal prežiť. Na našom trhu je myšlienka meeting place horúcou témou – nejde však o úplne nový koncept.

Tak ako mnohí iní, aj my veríme, že aby mohli naše priestory čeliť budúcnosti, potrebujeme prijať celkom novú myšlienku, niečo, čo nás posunie od tradičnej predstavy o „obchodných centrách“ a „maloobchodných parkoch“.

To, čo navrhujeme, je nová interpretácia konceptu meeting place – náš vlastný, jedinečný spôsob vytvárania priestorov, kde každý môže nájsť nielen to, čo potrebuje, ale môže rásť, učiť sa, vytvárať väzby na iných ľudí, stretávať sa a baviť sa.

Zahrňujúc miestne komunity, miestne úrady a našich partnerov, naša vlastná interpretácia meeting place sa začína od množstva ľudí – pretože v konečnom dôsledku to nie sú len spotrebitelia, ale predovšetkým ľudia, ktorí menia svet.

Prinášame hodnotu ľuďom, komunitám a našej planéte

Vytvárať lepší každodenný život pre nás znamená urobiť z ľudí stredobod všetkého, čo robíme, zmeniť ich sny na realitu, priania na možnosť a zmeniť virtuálne spojenia na spojenia v reálnom svete.

Znamená to tiež starať sa o naše komunity a starať sa o to, aby prosperovali – tým, že budeme spájať ľudí, vytvárať hnutia a spájať sily pri dosahovaní cieľov.

A ako môžu byť naši ľudia a komunity šťastní, keď naša planéta nie je? Preto podporujeme koncept trvalej udržateľnosti a tvrdo pracujeme na tom, aby sme mali pozitívny vplyv na životné prostredie a súčasne umožňovali ľuďom tiež prispieť. Zároveň sa snažíme, aby bol zdravší a trvalo udržateľnejší život prístupnejší, cenovo dostupnejší a tiež lákavejší.

Naša podnikateľská filozofia

Spoločne s IKEA aj s inými partnermi spoluvytvárame virtuálne a fyzické meeting places pre mnoho ľudí, kde môžu nachádzať to, čo potrebujú, spájať sa so svojimi komunitami a so svetom.

Jedným spôsobom, ako tvoríme meeting places pre mnohých ľudí je spolupráca s našimi partnermi a spolupracovníkmi.

Vytvárame našu budúcnosť. Spoločne.

Niekedy je dlhá cesta k tomu, aby sa myšlienka premenila v nový koncept a uviedla sa do praxe. Ale my veríme, že sme našli spôsob, ako veci uskutočniť dobre – a tiež rýchlo.

Ak je pravdou, že sila a bezpečie sa skrýva vo väčšom počte, prečo teda nevytvárať našu budúcnosť spoločne? Len si predstavte tie možnosti: tisícky nápadov, silných zdrojov a množstvo ľudí, ktorí spolupracujú, aby denne vytvárali nové a inovatívne iniciatívy pre seba a pre ľudí okolo nich.

Spoluvytváranie pre nás znamená brainstorming a spojenie síl so spoločnosťou IKEA Retail, s našimi obchodnými partnermi, miestnymi komunitami a množstvom ľudí. Cieľom je, aby sme napĺňali sny všetkých zúčastnených a vytvárali meeting places, ktoré sa budú páčiť všetkým.


Naše príbehy o spoločnej tvorbe

Hearts

Tašky plné starostlivosti

Toto je príbeh o láske. Sčasti o láske k móde, no hlavne o láske k ľuďom. A na jeho začiatku stála jednoduchá, no krásna myšlienka.
Jeden z kuchárov programu Algarve Chef Experience pripravuje jedlo na kuchynskej platničke.

Miesto stretávania sa mnohých chutí

V nákupnom centre MAR Shopping v Loulé (Portugalsko) je miesto, kde štvorhviezdičkoví šéfkuchári šikovne miešajú rôzne chute v jedlách známych z kuchyne Haute cuisine – za výhodné ceny.

„Postarať sa o našich seniorov znamená postarať sa o svoju budúcnosť“

Spolupracovníci a nájomníci nákupného centra LIVAT Centre v meste Wuxi v Číne sa zišli a šírili lásku a vrúcnosť v miestnom domove dôchodcov.

Campus RÍO je nápadom nákupného centra RÌO Shopping, ktoré sa nachádza v meste Valladolid, v Španielsku.

Od pracoviska ku skvelému miestu pre prácu

Ako zmeniť pracovisko na miesto prispôsobené potrebám spolupracovníkov? Náš tím v nákupnom centre RÍO shopping v meste Valladolid v Španielsku urobil jednoduchý test, aby získal na túto otázku odpoveď.

LEGO kocky používané na kurzy „Zostav a vezmi so sebou“ v nákupných centrách MEGA centres v Rusku.

Budovanie kreativity – kocka za kockou ako v stavebnici LEGO

Naše nákupné centrá MEGA centres v Rusku sa spojili s certifikovanými LEGO obchodmi, aby pre deti vytvorili nezabudnuteľný zážitok – a taktiež pre rodičov!