Meeting places spoločnosti Ingka Centres myslia na rodiny.

Naše Meeting places majú
modro-žlté srdce

Sme Ingka Centres. A máme ľudí radi.

Keď sa ľudia navzájom stretávajú, môžu sa stať neuveriteľné veci. Vyklíčia nové nápady, začínajú sa rozvíjať nové priateľstvá a staré priateľstvá dostanú nový impulz, spolupráca prináša výsledky a dokonca môže rozkvitnúť aj láska.

A aká je naša úloha v tom všetkom? Ingka Centres poskytujú priestory, kde sa tieto čary môžu stať. Naše centrá ponúkajú veľa dôvodov k návšteve – vždy ukotvené značkou IKEA a spoločne s mnohými inšpirujúcimi partnermi priťahujú každý deň množstvo ľudí.

Máme tú najlepšiu prácu na svete. Ponúkame miesta, kde sa stretáva veľa ľudí a kde vy môžete stretnúť toto množstvo ľudí.

0 miesta stretávania sa 0M návštevníci/rok 0 trhy

Od IKEA Centres k Ingka Centres

Zmenili sme názov na Ingka Centres ako následok globálnej zmeny v IKEA Group, ktorá sa teraz volá Ingka Group.

V priebehu rokov Ingka Group úspešne rástla vďaka rozširovaniu svojho poľa pôsobnosti, ktoré začínalo maloobchodným predajom. Momentálne značka IKEA predstavuje hlavný maloobchodný predaj Ingka Group. Ostatné aktivity spoločnosti Ingka majú svoju vlastnú identitu.

Tri podniky, ktoré zastrešuje Ingka Group sú IKEA Retail, pod ktorou je v prevádzke 367 predajní IKEA, ktoré každoročne navštívi 800 miliónov zákazníkov a dve miliardy zákazníkov klikne na stránku IKEA.com; Ingka Investments, ktorej hlavnou úlohou je z dlhodobého hľadiska chrániť finančnú nezávislosť skupiny investovaním do strategických podnikov mimo maloobchodného predaja; a my, Ingka Centres, ktorá vlastní 45 nákupných centier v Číne, Európe a Rusku a každoročne privíta 480 miliónov zákazníkov.

Naša vízia

„Vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí“

V meeting places Ingka Centres sa vždy nachádza predajňa IKEA.

Meeting places s modrým a žltým srdcom

Ako dlhodobý partner spoločnosti IKEA zdieľame spoločne s nimi našu víziu, ktorá nás vedie každý deň, vo všetkom čo robíme. Je to silný a užitočný nástroj, ktorý nás inšpiruje v našich každodenných pracovných aktivitách, formuje naše nápady a spája všetkých našich spolupracovníkov. Okolo týchto slov vytvárame miesta stretávania sa, ktoré prinášajú ľuďom lepší, vzrušujúcejší a najmä šťastnejší život.

Kliknutím na nižšie uvedený odkaz môžte získat prehľad informácií o našej spoločnosti a našej spolupráci so spoločnosťou IKEA.

Do budúcnosti máme veľké plány. A každý môže byť ich súčasťou.

Vybrali sme sa na vzrušujúcu cestu, ktorá nás dokáže priviesť k revolúcii tradičnej predstavy obchodného centra a k jeho transformácii na meeting place.

Naša cesta k vytvoreniu nového konceptu meeting places začala od množstva ľudí. Načúvali sme ich želaniam, skúmali sme ich zvyky a zbierali sme ich príbehy s cieľom vytvárať rôzne ponuky služieb, ktoré sú vhodné pre každého.

A keďže robíme radi veci spoločne a zapájame ľudí, každý je vítaný, aby sa zapojil a pomohol nám s realizáciou našich plánov do budúcnosti. Aj vy.

Čítaj viac o tom, čo robíme