People working in Ingka Centre

Tu sa s Vami stretávame

Toto je jedno miesto, kde o sebe nebudeme hovoriť ako o poprednej spoločnosti v oblasti maloobchodného predaja, ale ako o skvelom mieste na prácu. Inými slovami, pokúsime sa Vám predstaviť rôzne dôvody, prečo by ste sa mali stať členom nášho tímu. Preto Vám chceme ešte pred tým, ako sa pustíme do praktickejších podrobností o pracovných pozíciách v centrách Ingka Centres, povedať jednu vec: ak sa plánujete uchádzať o niektorú pracovnú pozíciu, ukážte nám, kto skutočne ste. Sme hlboko presvedčení, že dôležité sú nielen zručnosti a skúsenosti, ale aj, a to obzvlášť, mnohé Vaše talenty, nápady, veci, pre ktoré ste nadšení, záujmy a čokoľvek iné, čo ponúkate.

Voľné pracovné pozície v centrách Ingka Centres

By clicking on this button, you’ll be redirected to the IKEA job portal. That’s where we store our job ads and where you’ll be able to see the complete list of available positions.

Modro-žlté srdce našich ľudí

Ako dlhodobý partner spoločnosti IKEA s ňou zdieľame víziu a kultúru. Znamená to, že každé jedno z našich miest na stretávanie po celom svete je plné pracovníkov, ktorých motivujú tie isté úžasné hodnoty. Sú to hodnoty, ktoré považujeme za správne, ideály, ktoré určujú spôsob, akým podnikáme, a ktoré nám pomáhajú rozhodovať sa a stavať sa výzvam.

Spolupatričnosť

Spolupatričnosť leží v samotnom srdci našej kultúry. Keď si navzájom dôverujeme, podporujeme sa a spoločne sa pri tom bavíme, sme silní.

Ochota prijímať a delegovať zodpovednosť

Veríme v podporu ľudí. Delegovanie a prijímanie zodpovednosti sú spôsoby, akými sa možno rozvíjať a rásť. Vzájomná dôvera, pozitívne myslenie a napredovanie inšpirujú každého, aby prispel k nášmu rozvoju.

Starostlivosť o ľudí a planétu

Chceme byť hybnou silou podnecujúcou zmeny k lepšiemu. Máme možnosti a zdroje výrazne a dlhodobo vplývať na dnešný svet aj budúce generácie.

Odlišnosť, ktorá má zmysel

Nie sme ako iné spoločnosti. A ani takí nechceme byť. Radi spochybňujeme existujúce riešenia, myslíme netradičnými spôsobmi, experimentujeme a nebojíme sa robiť chyby – vždy z dobrého dôvodu.

Hospodárnosť

Čo najviac ľudí by malo mať prístup k množstvu priestorov, zariadení a služieb. Neustále kladieme výzvy sami sebe aj druhým, aby sme dokázali premeniť menej na viac a neobmedzili pritom kvalitu, funkčnosť, trvalú udržateľnosť či dizajn.

Vedenie príkladom

Líderstvo vnímame ako čin, nie ako pozíciu. Ešte viac ako zručnosti a skúsenosti nás zaujímajú hodnoty ľudí. Ľudí, ktorí sa držia svojich zásad a idú príkladom. Dôležité je dostať zo seba i z ľudí okolo nás to najlepšie.

Jednoduchosť

Jednoduchý, priamy a skromný spôsob života je súčasťou dedičstva Smålandu. Jednoduchosť znamená byť samým sebou a zostať nohami na zemi. Sme neformálni, pragmatickí a byrokraciu považujeme za svojho najväčšieho nepriateľa.

Snaha o obnovu a zlepšenie

Neustále hľadáme nové a lepšie spôsoby napredovania. Čokoľvek dnes robíme, zajtra to dokážeme urobiť o trochu lepšie. Hľadanie riešení takmer nemožných úloh je súčasťou nášho úspechu a zdrojom inšpirácie pre ďalšie výzvy.
People working in Ingka Centre

Centrá Ingka Centres sú jedinečné

Ako mnohé iné spoločnosti podporujeme rozmanitosť, propagujeme začlenenie a ponúkame spravodlivé pracovné podmienky. Je jedno, na akej pozícii pracujete, vždy máte priestor na rozvoj svojich zručností a postup vo svojej kariére. Vďaka nášmu pôsobeniu v rôznych krajinách navyše pracujeme v silne medzinárodnom prostredí a sme zvyknutí komunikovať na diaľku, kdekoľvek na svete sa nachádzame.

Naša výnimočnosť spočíva v dlhodobej a úzkej spolupráci s veľkými značkami, ako je IKEA a mnohé ďalšie, ktoré patria našim partnerom. A tiež vo vysokej hodnote, ktorú pripisujeme svojim zákazníkom, a v práci, ktorú vkladáme do miestnych komunít. Podporujeme líderstvo a vedenie samého seba a pristupujeme k tomu so snahou rozširovať si obzory. Sme flexibilná organizácia so spôsobom práce, ktorý odráža aktuálne podmienky, a pracujeme v rámci štruktúry bez hierarchie, ktorá nám umožňuje s ľahkosťou reagovať na dnešné rýchlo sa meniace prostredie.

Znie to ako niečo, čoho súčasťou by ste chceli byť? Pozrite si naše pracovné oblasti uvedené nižšie. Dúfame, že nájdete niečo, čo bude vyhovovať Vašim záujmom a zároveň aj snom.

Činnosti

Máme viac než 40 miest na stretávanie po celom svete, potrebujeme preto niekoho, kto sa postará o ich chod. To je úlohou oblasti činností. Jej pracovníci sa starajú o predaj a prenájmy a zároveň usilovne pracujú na hľadaní nových zdrojov príjmu pre naše podnikanie.

Rozširovanie a rozvoj

Tieto tímy vdychujú život našej ambicióznej investičnej stratégii. Napríklad nás privádzajú do centier miest, kde žije množstvo ľudí, a predstavujú koncept nášho miesta na stretávanie mnohým ďalším ľuďom na nových a rozvíjajúcich sa trhoch.

Komerčná a digitálna oblasť

V komerčnej a digitálnej oblasti skutočne úzko spolupracujú s našimi miestami na stretávanie, aby premenili nápady na hodnotné praktické riešenia. Ide o kľúčovú oblasť, ktorá víta pracovníkov z rôznych oblastí pôsobnosti, napríklad v marketingu, sfére trvalej udržateľnosti a tiež inovácií.

Komunikácia

Tu nájdete ľudí, ktorí podporujú miesta na stretávanie, a zvyšok organizácie, keď je potrebné komunikovať s úradmi a médiami. Tiež majú na starosti plánovanie a prípravu externých a interných komunikácií, pričom zaisťujú kontinuitu spôsobu nášho vyjadrovania a vizuálnu identitu.

Ľudia a kultúra

Títo pracovníci sa starajú o všetkých našich pracovníkov tým, že chránia našu kultúru a hodnoty, vytvárajú vzdelávacie aktivity, organizujú nábor, starajú sa o skúsenosti našich pracovníkov a manažment talentov. Ich úlohou je, aby centrá Ingka Centres boli aj naďalej skvelými miestami na prácu.

Stratégia a transformácia

Táto oblasť slúži ako kompas, ktorý nám pomáha v transformácii a je základom spoločensky orientovanej organizácie. Naše tímy vytvárajú strategické prostredie, vypracúvajú nové operačné modely a presadzujú zmeny.

CFO

Skratka CFO znamená hlavný finančný riaditeľ. Pracovníci v tejto oblasti majú na starosti všetky záležitosti týkajúce sa obchodného smerovania a financií.

Voľné pracovné pozície v centrách Ingka Centres

Po kliknutí na toto tlačidlo sa dostanete na portál s pracovnými pozíciami IKEA. Na tomto mieste máme svoje inzeráty na pracovné pozície a môžete si tu pozrieť kompletný zoznam dostupných miest.