Ingka Centres erbjuder platser där de många människorna möts.

Vi på väg mot att skapa en
ny typ av meeting place

Uppfinna meeting place-konceptet på nytt

Nuförtiden talas det mycket om hur världen håller på att förändras och hur detaljhandelsbranschen måste anpassa sig efter nya trender för att överleva. På vår marknad är tanken med ett ”meeting place” ett hett ämne – men det är inget splitternytt koncept.

Liksom många andra tror också vi att för att våra center ska tackla framtiden behöver vi gå över till ett helt nytt koncept, något som rör sig bort från den traditionella uppfattningen av ”shoppingcenter” och ”volymhandel”.

Vad vi föreslår är en annorlunda tolkning av konceptet ”meeting place” – vårt eget, unika sätt att skapa platser där alla inte bara kan hitta vad de behöver utan även växa, lära, kopplas samman, träffas och ha kul.

Vår egen tolkning av meeting places, som också omfattar den lokala omgivningen, lokala myndigheter och våra partners, har sin utgångspunkt från de många människorna – för när allt kommer omkring är de ju inte bara konsumenter, det är ju de som förändrar världen.

Vår affärsidé

Tillsammans med IKEA och andra partner skapar vi virtuella och fysiska meeting places där de många människorna kan mötas, hitta vad de behöver och förenas i sina gemenskaper och med världen.

Genom samarbete mellan våra partner och våra medarbetare växer våra meeting places för de många människorna fram.

Vi skapar vår framtid. Tillsammans.

Ibland är det långt mellan utformningen av ett koncept och själva förverkligandet av det. Men vi tror att vi har kommit på ett sätt för att få saker att ske på ett bra och snabbt sätt.

Om det ligger någon sanning i talesättet ”ju fler desto bättre”, varför inte skapa framtiden tillsammans? Föreställ dig bara möjligheterna: tusentals idéer, kraftfulla resurser och massor av människor som arbetar tillsammans för att skapa nya och innovativa initiativ varje dag för dem själva och för människorna runt omkring dem.

Co-creation för oss innebär att brainstorma och samarbeta med IKEA, våra partners, de lokala samhällena och de många människorna för att förverkliga allas drömmar och skapa meeting places som alla kan dra fördel av.


Våra berättelser om medskapande

Hearts

Väskor fyllda med kärlek

Det här är en historia om kärleken: kärleken till mode, men framförallt kärleken till människor. Den börjar med en enkel men underbar idé.
En av kockarna från Algarve Chef Experience tillagar en rätt på spishällen.

Där de många smakerna möts

På MAR Shopping i Loulé (Portugal) finns ett ställe där fyra kockar skickligt blandar olika smaker i haute cuisine-rätter – till överkomliga priser.

”Genom att ta hand om våra gamla tar vi också hand om vår framtid”

Medarbetare och hyresgäster vid LIVAT Centre Wuxi (Kina) gjorde gemensam sak för att sprida kärlek och värme på ett lokalt äldreboende.

Campus RÍO är ett koncept av RÌO Shopping, beläget i Valladolid, Spanien.

Från arbetsplats till en fantastisk plats att jobba på

Hur omvandlar man en arbetsplats till en plats som är skräddarsydd efter medarbetarnas behov? Vårt team vid RÍO shopping i Valladolid (Spanien) testade ett enkelt sätt för att ta reda på det.

LEGO-bitar som används för ”Sätt ihop det och ta med det”-masterklasserna vid MEGA centres i Ryssland.

Bygga upp kreativiteten, en LEGO-bit i taget

Våra MEGA centres i Ryssland slog sig ihop med certifierade LEGO-butiker för att erbjuda en oförglömlig upplevelse för barnen − och föräldrarna med, för den delen!

På Ingka Centres värnar vi om människorna och planeten.

Bättre för planeten, bättre för människorna

Vi upplever det alla varje dag: klimatet håller på att förändras och vår planet med det. Eftersom resurserna är mer knappa än tidigare och måste delas av många fler, letar många människor efter nya möjligheter eller till och med efter nya platser att kalla ”hemma”.

Från vår sida sett finns det mycket vi kan göra. I stället för att tackla det som andra ser som problem vill vi anta dem som utmaningar, drivkrafter för innovation och skäl till att utvecklas som verksamhet.

Allt handlar om att hitta en balans mellan att leva upp till våra löften till de många människorna och bevara resurserna på vår planet – och den här harmonin vill vi uppnå genom ett tätt samarbete med våra hyresgäster, den lokala omgivningen och våra intressenter med fokus på behoven hos varje specifikt meeting place.

Därför har vi tillsammans med Ingka Group skapat en hållbarhetsstrategi som senast 2030 ska resultera i att vi driver meeting places med mer fokus på människor och miljö.

För om vår planet trivs och mår bra gör människorna det också.

Ingka Centres mål gällande människor & miljö:

  • 80 procent sänkning av växthusutsläppen senast år 2030
  • BREEAM- eller LEED-certifieringar för alla våra befintliga meeting places
  • Övergång till förnybar uppvärmning och kylning senast år 2020
  • Köpa förnybar energi – med sikte mot 100 procent senast år 2025
  • Samarbeta med hyresgäster och andra partners för att främja produkter och tjänster med cirkulära kapaciteter
  • Senast 2021, uppnå och bevara fullständig överensstämmelse med IKEA:s Uppförandekod för leverantörer av produkter, material och tjänster till IKEA (IWAY) för att förbättra sociala, miljö- och arbetsrelaterade villkor för alla medarbetare som utför arbetsuppgifter eller tjänster på och utanför meeting places
  • Se till att alla kraven för vårt eget arbete motsvarar eller överträffar dem för våra leverantörer
  • Sätta igång omfattande samhällsengagerande processer som en del av all expansionsplanering och alla expansionsprojekt