Ett porträtt av Ingvar Kamprad som ung, vid IKEA varuhuset i Älmhult.

Vi delar inte bara vision med IKEA,
utan även värderingar

Vi har en vacker saga att berätta

1943 grundade den mycket begåvade entreprenören Ingvar Kamprad ett litet företag i Småland, i södra Sverige. Han kallade det IKEA och hoppades att det skulle hjälpa honom att uppnå en vision: ”att skapa en bättre vardag för de många människorna”.

I takt med att företaget blomstrade öppnade Kamprad fler och fler varuhus landet runt och gjorde heminredning till själva kärnan av verksamheten. Han insåg dock snart att om han ville uppnå sin vision så kunde han göra mycket mer.

År 1973 byggdes ett shoppingcenter sida vid sida med det befintliga IKEA varuhuset i Sundsvall, Sverige. Tanken var att det skulle öka antalet besökare till varuhuset och på samma gång leda till samarbete med andra partners för att stärka utbudet. Allt eftersom efterfrågan på fler shoppingcenter ökade blev det uppenbart att en annan verksamhet med anknytning till IKEA skulle utvecklas.

Och det är här som vi kom in i bilden. Från det lilla shoppingcentret i Sundsvall (som för övrigt fortfarande lever och frodas där) har vi kommit en lång väg. Efter stora framgångar i Sverige under 1990-talet utvecklade vi våra första shoppingcenter i Polen, följt av andra europeiska länder ända fram till vår senaste invigning i Kroatien 2018. År 2002 ställde vi in siktet på Ryssland och 2014 tog vi nästa steg till Kina.

Vi har inte alltid presenterat oss under ett och samma namn under årens lopp och det var först 2015 som vi blev en samlad enhet, men en sak är säker: idag är vi Ingka Centres och vi arbetar fortfarande hårt för att skapa en bättre vardag för de många människorna.

Ett långsiktigt förhållande

Eftersom Ingka Centres rötter är tätt sammankopplade med vår största partner IKEA, delar vi såväl samma vision som värderingar.

Vår kultur som präglas av gemenskap, enkelhet och av att ge och att axla ansvar är vad som driver oss att ständigt utveckla våra arbetssätt. Varje dag strävar vi efter att kläcka nya idéer som hjälper oss att förnya och förbättra vårt utbud. Vi strävar också efter att vara ett föredöme som alla kan hämta inspiration från.

Vi anstränger oss alltid för att försöka vara annorlunda – inte bara för sakens skull, utan för att ge en mening åt allt som vi gör och ge mervärde åt vår verksamhet. Allt detta med kostnadsmedvetenhet i åtanke och med respekt för planeten och människorna.