INGKA Centres logotype

Från arbetsplats till en fantastisk plats att jobba på

Campus Río RÍO Shopping Valladolid, Spain

RÍO Shopping som ligger i Arroyo de la Encomienda (Valladolid, Spanien) är ett ganska stort shoppingcenter med 2 000 medarbetare.

Att skapa en känsla av sammanhållning och trivsel bland alla medarbetarna är ett fantastiskt sätt att påbörja resan som slutligen ska omvandla våra utrymmen från traditionella shoppingcenter till innovativa meeting places.

Med det här i åtanke organiserade RÍO Shopping från mitten av februari fram till augusti 2018 ett stort event som bestod av månatliga coachningstillfällen som inspirationskälla för alla företagets medarbetare, inklusive medarbetare på det lokala IKEA varuhuset, hyresgästernas medarbetare och, i ett senare skede, till och med allmänheten.

Allt började med en undersökning som hette El Estirón, (”Den stora sträckan” på spanska) som riktade sig till alla som kallar RÍO Shopping för sin arbetsplats och syftade till att undersöka hur trivseln var för medarbetarna på RÍO Shopping.

Ett av de framträdande resultaten från undersökningen var ett allmänt önskemål om att utveckla sig själva och sina team för att vara bättre förberedda för att möta kunderna. Alla våra medarbetare, från säkerhetspersonal till lokalvårdare och butikspersonal, kommer i kontakt med kunder på olika nivåer varje dag, så många tyckte att kundrelationer var en viktig punkt att utgå ifrån.

Det var så initiativet Campus RÍO kom till.

Vårt RÍO Shopping-team arbetade med coachningsexperter, planerade och genomförde sex månatliga tillfällen som hölls i en av biosalongerna på RÍO Shopping. Ämnena sträckte sig från hur man utvecklar talang, hur man påverkar andra och hur man optimerar lagarbete i miljöer för samarbete.

Efter det lyckade första coachningstillfället i februari, var de återstående tillfällena öppna för alla – inklusive kunder och besökare – för att supportera dem som en dag skulle kunna bli arbetssökande eller bara ville lära och utveckla sig själva.

”Jag rekommenderar de här kurserna för alla som vill genomföra stora förändringar i sina liv, ta steget ut ur sina bekvämlighetszoner och behöver en lite puff för att komma igång.”

 Daniel, medarbetare och hyresgäst

Campus Rio_Mario-Barros

”Initiativ som El Estirón och Campus RÍO är grundläggande för oss för att vi ska kunna skapa en gemensam kultur och vision för vår meeting place. Genom att engagera de många människorna, inklusive våra kunder och alla som jobbar här kommer vi att tillsammans skapa en känsla av tillhörighet och RÍO Shopping kommer att bli en ännu större och viktigare del av samhället.” -Mario Barros, RÍO Shopping manager

Våra berättelser om medskapande