INGKA Centres logotype

Od pracoviště ke skvělému místu na práci

Campus Río RÍO Shopping Valladolid, Spain

RÍO Shopping nacházející se v Arroyo de la Encomienda (Valladolid, Španělsko) je relativně velké centrum, které je domovem pro 2000 spolupracovníků.

Vytváření pocitu sounáležitosti a komfortu mezi všemi spolupracovníky je skvělý způsob, jak zahájit cestu k přeměně našich prostor z tradičních nákupních center na inovativní meeting place.

V tomto duchu pořádal RÍO Shopping od února do srpna 2018 velkou akci, která zahrnovala měsíční inspirativní koučinkové lekce pro všechny spolupracovníky, včetně zaměstnanců místního obchodního domu IKEA, spolupracovníky nájemců a v pozdější fázi i obecnou veřejnost.

Vše začalo průzkumem s názvem El Estirón, („Velký kus cesty“ ve španělštině), který oslovil každého, pro koho je RÍO Shopping pracovištěm, a jehož účelem bylo zjistit, jak se lidem v RÍO Shopping pracuje.

Jedním z výrazných výsledků průzkumu bylo všeobecné přání rozvíjet se, a aby byly jejich týmy lépe připraveny na kontakt se zákazníkem. Všichni naši spolupracovníci, od ostrahy k uklízečům a prodavačům, přicházejí každý den na různých úrovních do styku se zákazníky a mnoho z nich mělo tedy pocit, že vztahy se zákazníky jsou důležitým výchozím bodem.

A tak se zrodila iniciativa Campus RÍO.

Náš tým RÍO Shopping spolupracoval s koučinkovými odborníky při plánování a realizaci šesti měsíčních lekcí, které se uskutečnily v jednom z kin v RÍO Shopping. Témata se týkala toho, jak rozvíjet talent, jak vyvíjet vliv na ostatní a jak optimalizovat týmovou práci v kolektivních prostředích.

Po úspěšné první únorové koučinkové lekci byly zbývající lekce otevřeny pro všechny – včetně zákazníků a návštěvníků – jako pomoc těm, kteří případně hledají práci nebo případně jen hledají způsob, jak se dále učit a rozvíjet.

„Doporučuji tyto kurzy každému, kdo chce ve svém životě učinit důležité změny, chce vystoupit ze své komfortní zóny a potřebuje k tomu jen malé postrčení.“

 Daniel, spolupracovník nájemce

Campus Rio_Mario-Barros

„Iniciativy jako El Estirón a Campus RÍO jsou pro nás důležité, chceme-li pro naše meeting place vytvořit jednotnou kulturu a jedinou vizi. Tím, že zapojíme a propojíme co nejvíce lidí, včetně našich zákazníků a všechny, kdo zde pracují, vytvoříme pocit sounáležitosti a RÍO Shopping se stane ještě větší a relevantnější součástí komunity.“

- Mario Barros, manažer RÍO Shopping

Naše příběhy spoluvytváření